DODAJ

Budimex wybuduje obwodnicę Wałbrzycha

Drogi i mosty / Wałbrzych
Budimex wybuduje obwodnicę Wałbrzycha
Orzech
2019-04-09 12:13:46
W dniu 4 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK35. Wykonawcą zadania będzie firma Budimex S.A., która zrealizuje prace budowlane o wartości ponad 307 mln zł. Zakończenie budowy tego 6-kilometrowego odcinka obwodnicy planowane jest w połowie 2021 roku.

Budowa obwodnicy Wałbrzycha jest inwestycją realizowaną wspólnie przez gminę Wałbrzych i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Na realizowaną obwodnicę Wałbrzycha składają się dwa odcinki:
  • odcinek miejski o długości ok. 5 km, gdzie zarządcą dróg krajowych jest Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu,
  • odcinek pozamiejski o długości ok. 1,1, km, gdzie zarządcą dróg krajowych pozostaje GDDKiA.
Realizacja inwestycji niezależnie przez obu zarządców dróg byłaby technicznie niemożliwa z uwagi na bardzo nieregularny przebieg granic nieruchomości gminy Wałbrzych i gminy Szczawno-Zdrój. W związku z powyższym, 28 sierpnia 2017 roku, pomiędzy GDDKiA a gminą Wałbrzych zostało zawarte stosowne porozumienie opisujące zasady współpracy, realizacji i finansowania inwestycji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem GDDKiA w całości sfinansuje budowę odcinka pozamiejskiego, przebiegającego przez teren gminy Szczawno Zdrój, natomiast gmina Wałbrzych pokryje koszty budowy odcinka przebiegającego przez teren miasta.

Obwodnica Wałbrzycha będzie drogą dwujezdniową o długości około 6 km. W ramach zadania wybudowane zostaną dwa węzły tj. węzeł Żeromskiego i węzeł Reja, a także przebudowany zostanie odcinek DK35 od ulicy Kolejowej do ulicy Chrobrego na długości ok 1 km. Powstanie min. 6 obiektów inżynierskich, kładka i przejście podziemne dla pieszych, elementy ochrony środowiska takie jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja obwodnicy Wałbrzycha pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz odciąży układ komunikacyjny w regionie. W istotny sposób przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej nr 35, która stanowi ważne połączenie drogowe z Republiką Czeską.

Źródło: materiały prasowe