Ponad 500 lat i 500 metrów

Ponad 500 lat i 500 metrów

dolnośląskie
REKLAMA

Symbolem łączenia ludzi i całych społeczności od zawsze jest most. Takie połączenie dokonało się w Brzegu Dolnym. Nowo wybudowana przeprawa służy już lokalnej społeczności oraz przedsiębiorcom.


Finał budowy sześcioprzęsłowego mostu wykonanego w technologii nawisowej jest również zakończeniem pewnego okresu. Po ponad pięciuset latach kursowania w tym miejscu do historii przechodzi prom, czyli jedyny w najbliższej okolicy środek umożliwiający przejazd na drugą stronę Odry. Inwestycja została zrealizowanej na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. W jej sukcesie udział miała również firma MEGACHEMIE R&T SA, której produkty zabezpieczające wykorzystano do ochrony konstrukcji.


Dla pokoleń

Brzeski most Wolności – 4 czerwca, którego uroczystego otwarcia dokonał prezydent Bronisław Komorowski, będzie z całą pewnością służył przez wiele lat kolejnym pokoleniom. Pozwoli także na znaczące skrócenie czasu przejazdu dzisiejszych mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości do stolicy województwa. Będzie to m.in. możliwe dzięki zastosowanym na obiekcie systemom ochronnym firmy MEGACHEMIE R&T SA. Żelbetowe podpory mostu zostały zabezpieczone barwnymi, akrylowymi powłokami ochronnymi, wchodzącymi w skład systemu MEGAprotect AR 100. Użyte rozwiązania pozwolą na uzyskanie trwałych i estetycznych zabezpieczeń konstrukcji narażonych na działanie warunków atmosferycznych oraz związków chemicznych w agresywnym środowisku przemysłowym. Spółka dostarczyła również elastyczny, epoksydowo-poliuretanowy system MEGAdur EPUR KWARC, który został wykorzystany jako nawierzchnia izolacyjna ciągów rowerowo-pieszych. Dylatacje pomiędzy chodnikiem, a deską mostową zostały uszczelnione elastycznym kitem poliuretanowym MEGAflexy 40 PU.

REKLAMA


Dla rozwoju

Łączny koszt inwestycji mostowej oraz połączenia jej z drogami to 56 milionów złotych. Kwota ta, poprzez umożliwienie szybkiego dojazdu do m.in. autostrady A4, ułatwi kontakt regionu z resztą województwa i kraju. Efektem czego będzie z całą pewnością przyśpieszenie dynamiki gospodarczej oraz zwiększenie potencjału turystycznego. Sam most może stać się atrakcją turystyczną, gdyż  jest jedną z najdłuższych konstrukcji w kraju wykonanych w technologii betonu sprężonego. Jego znaczna długość jest efektem położenia, gdyż most częściowo znajduje się nad terenami zalewowymi. Na oryginalność obiektu wpływa także ilość przęseł, z których najdłuższe ma aż 140 metrów.


Prace budowlane wykonywane przez firmę Skanska S.A. od 2011 roku zostały zakończone z miesięcznym wyprzedzeniem. Budowa została wsparta finansowo ze środków samorządowych oraz pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dodatkowo zbudowano ponad 6 kilometrów nowych dróg lokalnych z utwardzonym poboczem, które umożliwiają dojazd do mostu oraz 100-metrowy most nad rzeką Jeziorką. Całość projektu wyniosła 172 miliony złotych. Inwestycja  wpisuje się w kompleksową przebudowę układu komunikacyjnego województwa jaką jest Obwodnica Aglomeracji Wrocławskiej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA