Galvano-Partners otwiera Centrum Badawczo-Rozwojowe w ŁodziGalvano-Partners

Galvano-Partners otwiera Centrum Badawczo-Rozwojowe w Łodzi

Orzech
Orzech
REKLAMA

Z początkiem lipca br. zostanie zapoczątkowane funkcjonowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Galvano-Partners. Budowę Centrum, które współfinansowane jest ze środków unijnych w Programie 2.1 Inteligentny Rozwój, rozpoczęto w kwietniu 2021 roku.

Obiekt o powierzchni blisko 1 000 mkw. jest pierwszym tego typu ośrodkiem w branży galwanicznej, pozwalającym na współtworzenie innowacyjnych produktów finalnych razem z klientami oraz przeprowadzanie testów w skali półprodukcyjnej.

Nowe opracowania będą mogły być wykorzystywane w technologiach własnej marki Galvano-Partners Chemicals, a także wspierać procesy Partnerów zagranicznych spółki, tj. japońskiej firmy Dipsol oraz niemieckiej Umicore-Galvanotechnik, których Galvano-Partners prowadzi oficjalne przedstawicielstwo w Europie Środkowo-Wschodniej.

W pierwszej kolejności prace badawcze ukierunkowane będą na opracowywanie produktów do redukowania zanieczyszczeń w procesach obróbki powierzchniowej, w szczególności na liniach do nakładania powłok funkcjonalnych – cynkowania elektrolitycznego, chromianowania, uszczelniania oraz pasywacji cynku ogniowego.

– Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku pozwoliło nam na określenie potrzeb w branży i nakreślenie kierunku rozwoju firmy – mówi Krzysztof Jóźwiak, Prezes Zarządu spółki Galvano-Partners.

– To właśnie rozwojem firmy i portfolio produktowym podyktowana była decyzja o budowie CBR, konieczna ze względu na wejście w nową fazę wzrostu i ekspansję na rynki zagraniczne. Do tego przyczyniły się również możliwości, jakie stworzyły programy unijne oraz zacieśniająca się współpraca z siecią badawczą Łukasiewicz – dodaje prezes Jóźwiak.

REKLAMA
Galvano-Partners

Obrany kierunek prowadzenia prac badawczych do tworzenia unikatowych, innowacyjnych rozwiązań ma na celu podniesienie konkurencyjności Galvano-Partners oraz jej wizerunku, a także stworzenie nowych możliwości wejścia na rynki światowe. Wyposażenie Laboratorium oraz Centrum B-R obejmuje zaawansowane urządzenia pomiarowe, m.in. chromatograf gazowy ze spektrometrią mas, spektrometr absorbcji atomowej, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, mikroskop optyczny. Umożliwia ono przeprowadzanie praktycznie wszystkich możliwych i niezbędnych w procesach obróbki powierzchni analiz jakościowych i ilościowych metali oraz substancji chemicznych, a komora solna i klimatyczna pozwoli na wykonywanie badań korozyjnych wg specyfikacji producentów z branż motoryzacyjnej, budowlanej, w tym elementów złącznych, i lotniczej.

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Galvano-Partners będzie ośrodkiem testów oferowanych przez nas urządzeń, m.in. filtrów i pomp Siebec, prostowników Plating Electronic czy urządzeń do obróbki przed i poprodukcyjnej Lando Mario (obecnie LM Finishing Systems). Urządzenia te poddawane będą dodatkowym, obok tych po zakończonej fazie produkcji, próbom wydajnościowym, sprawnościowym i wytrzymałościowym, a obserwacje raportowane będą producentom.

To będzie udział firmy Galvano-Partners w dopracowywaniu i podnoszeniu jakości dostarczanego sprzętu galwanicznego, a w połączeniu z serwisem oferowanym w Łodzi i na miejscu instalacji będzie stanowić znaczącą wartość dodaną przy ich zakupie.

Równolegle do Centrum B-R powstaje Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, w którym firma oficjalnie prezentować będzie Klientom wyniki prac badawczych, unikalne korzyści z ich zastosowania, a także planuje przeprowadzać szkolenia dla firm, kształcić nowych galwanizerów i własną kadrę technologów.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA