Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście

Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście

REKLAMA

O inwestycji Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście

Ruch pasażerski na linii zawieszono w 2000 roku. Od lat trwały starania, aby linię zrewitalizować. W marcu 2019 rozstrzygnięto przetarg, w którym wskazano, że pracami zajmie się konsorcjum niemieckiej firmy Schweerbau i polskiej SBM.
Podróżni na linii Wrocław – Świdnica skorzystają z 14 przystanków z nowo wyremontowanymi peronami. Pociągi zatrzymają się na przystankach: Wrocław Wojszyce, Wrocław Partynice, Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie, Pustków Żurawski, Rogów Sobócki, Sobótka, Sobótka Zachodnia, Szczepanów, Marcinowice, Pszenno, Świdnica Przedmieście.
Na odcinku ok. 60 km zrewitalizowane będą podkłady i szyny, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Inwestycja, o wartości blisko 217 mln zł, "Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto" jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
Napisz komentarz
Mariusz Bartodziej
Nowy artykuł dotyczący Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście Dolny Śląsk: 150 mln zł na remont linii. Pociągi osobowe dojadą z Wrocławia do Sobótki
Mariusz Bartodziej
Nowy artykuł dotyczący Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście Dolny Śląsk: 150 mln zł na remont linii. Pociągi osobowe dojadą z Wrocławia do Sobótki
Mariusz Bartodziej
Modernizacja linii umożliwi powrót na trasę pociągów osobowych. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. przebudowę układu torowego tak, by pociągi mogły osiągać prędkość 100 km/h, rozbiórkę bądź rewitalizację części obiektów inżynieryjnych wraz z budową nowych oraz remont niektórych peronów i utworzenie nowych wraz z wymianą oświetlenia.
REKLAMA