Katowice Airport w czołówce polskich i europejskich portów lotniczych – lotnisko w Pyrzowicach czeka zmiana kodu referencyjnego z 4D do 4E

Katowice Airport w czołówce polskich i europejskich portów lotniczych – lotnisko w Pyrzowicach czeka zmiana kodu referencyjnego z 4D do 4E

Katowice
REKLAMA

W dniu oddania do użytku nowej drogi startowej, tj. 28 maja 2015 r., zostanie podniesiony kod referencyjny pyrzowickiego lotniska. Zwiększą się możliwości operacyjne portu, co jest związane ze zmianą kodu z 4D do 4E. Oznacza to, że infrastruktura portu lotniczego będzie w całości przystosowana do przyjęcia dalekodystansowych, szerokokadłubowych samolotów o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 65 m, takich jak Boeing 747-400 czy Airbus A340. Kod referencyjny 4E będą miały wówczas tylko dwa lotniska w Polsce – Katowice Airport oraz Lotnisko Chopina w Warszawie.

 

– Nadanie pyrzowickiemu lotnisku kodu referencyjnego 4E oznacza awans do wyższej ligi polskich i europejskich portów lotniczych. Ta korzystna zmiana będzie skutkowała zwiększeniem możliwości operacyjnych lotniska. Port w Pyrzowicach będzie jedynym lotniskiem w południowej Polsce o tak wysokim kodzie referencyjnym. To istotny argument stojący za wyborem naszego portu przez przedstawicieli linii lotniczych, touroperatorów, firm kurierskich, czy brokerów cargo zastanawiających się, skąd uruchomić dalekodystansowe połączenie regularne lub cargo – mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

 

Wraz z przyrostem liczby operacji, jakie będą realizowane przez samoloty kodu E w Katowice Airport, należy oczekiwać adekwatnego podwyższenia poziomu ochrony w zakresie ratownictwa. Obecnie lotnisko utrzymuje gotowość odpowiednią dla poziomu 8 wg przepisów ICAO. Od 28 maja br. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w pyrzowickim porcie będzie przygotowana, by utrzymać 9 kategorię. Oznacza to, że w pełnej gotowości pozostaną co najmniej trzy pojazdy ratowniczo-gaśnicze, których czas na dotarcie do jakiegokolwiek miejsca na drodze startowej nie powinien przekraczać dwóch minut.

 

Kod referencyjny złożony jest z cyfr w przedziale od 1 do 4 oraz liter alfabetu od A do F. Odpowiednia interpretacja kodu referencyjnego umożliwia określenie korelacji pomiędzy wieloma warunkami technicznymi charakteryzującymi dane lotnisko, a minimalnym wyposażeniem samolotów, które z niego korzystają.

 

REKLAMA

Pierwszą częścią składową kodu jest cyfra odpowiadająca maksymalnej długości referencyjnej startu samolotu (RDS). Stanowi ona minimalną długość, jaka jest wymagana do startu samolotu w odniesieniu do jego maksymalnej, certyfikowanej masy. Cyfra 1 w kodzie referencyjnym oznacza, że długość ta jest mniejsza niż 800 m; 2 świadczy o tym, że długość ta wynosi od 800 do 1200 m; 3 wskazuje, że długość ta mieści się w przedziale od 1200 do 1800 m; natomiast cyfra 4 sygnalizuje o tym, że minimalna długość wymagana do startu jest większa niż 1800 m.

 

Drugim elementem kodu referencyjnego jest litera oznaczająca m.in. maksymalną rozpiętość skrzydeł samolotu. Poszczególne litery symbolizują kolejno: A – rozstaw skrzydeł poniżej 15 m (do tej grupy należą wszystkie samoloty jednosilnikowe i niektóre business jety); B – rozstaw skrzydeł 15-24 m (np. turbośmigłowe samoloty produkcji ATR – modele 42 i 72); C – rozstaw skrzydeł 24-36 m (np. Airbus A320 czy Boeing 737); D – rozstaw skrzydeł 36-52 m (np. Boeing 767 czy Airbus A300); E – rozstaw skrzydeł 52-65 m (np. Boeing 747 czy Airbus A330); F – rozstaw skrzydeł powyżej 65 m (np. AN225 Mrija, Airbus A380 czy Boeing 747-8).

 

W związku z dostosowaniem infrastruktury portu do przyjęcia większych statków powietrznych przeprowadzony został szereg inwestycji. Jedną z nich była rozbudowa płyty postojowej nr 1 w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D (wyższy kod referencyjny lotniska wymaga większej szerokości dróg kołowania, które wraz z symetrycznymi poboczami nie mogą być mniejsze niż 44 m). Najistotniejszym przedsięwzięciem było wybudowanie nowej drogi startowej o długości 3200 m i szerokości 45 m wraz z systemem dróg kołowania: trzech prostopadłych o oznaczeniach L, S i T oraz jednej drogi szybkiego zejścia. Innymi istotnymi inwestycjami były również: budowa płyty do odladzania statków powietrznych oraz budowa płyty postojowej dla samolotów cargo wraz z drogą kołowania E0.

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniska w Pyrzowicach w ramach projektu pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” realizowana jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA