Kraków: AMW sprzedaje zabytkowy fort w Bronowicach. Jest wart milionyźródło: Agencja Mienia Wojskowego

Kraków: AMW sprzedaje zabytkowy fort w Bronowicach. Jest wart miliony

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Wojsko oczekuje prawie 30 milionów złotych za teren przy ulicy Lucjana Rydla o powierzchni ponad 6 hektarów. Nowego właściciela mamy poznać jeszcze w tym miesiącu. Wojewódzki konserwator zabytków dopuszcza m.in. amfiteatr na dziedzińcu i urządzenia rekreacyjne nad fosą. Na części obszaru mogą powstać mieszkania.
Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła 10 kwietnia drugi przetarg na sprzedaż terenu przy ul. Rydla w krakowskich Bronowicach (powierzchnia gruntu to 6,6688 ha, a pow. użytkowa istniejącej zabudowy 8 683,99 mkw.). Odbędzie się 17 czerwca. Cena wywoławcza wynosi 27 mln 800 tys. zł netto (na część wartą 8 mln 900 tys. zł przysługuje bonifikata w wysokości 50% od części wylicytowanej kwoty).
Wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na zbycie fortu m.in. przy zobowiązaniu kupującego do wykonania w ciągu roku od daty podpisania umowy prac zabezpieczających.
Polegających na: usunięciu krzewów i drzew z terenu nasypów przy obiektach kubaturowych, odsłonięciu i naprawie kominów, naprawie dachu nad kaponierą szyjową oraz ze względu na postępujące zawilgocenie ścian przywróceniu pierwotnego poziomu fos w sąsiedztwie bram wjazdowych oraz wzdłuż ceglanych ścian fortu – czytamy w ogłoszeniu.

Turystyka i rekreacja, a w części mieszkania i domy

Przetarg obejmuje dwie nieruchomości. Na pierwszą składają się cztery działki o pow. 3, 669 ha. Trzy mniejsze są niezabudowane, a na największej (3,0056 ha) znajdują się XIX-wieczny fort reditowy nr 7 Bronowice ("Za rzeką") o pow. 439 mkw. wymagający remontu i cztery drewniane wiaty przylegające do niego (w złym stanie technicznym). Druga nieruchomość to osiem parceli (2,9998 ha) zabudowane 15 obiektami o różnej funkcji (m.in. magazynami, garażami i nieczynną oczyszczalnią ścieków).
Przedmiotowy teren wraz z zabudowaniami posiada duży potencjał jako obiekt inwestycyjny – można go przeznaczyć pod rozwój działalności turystyczno-rekreacyjnej, usługi w obszarze kultury, oświaty, rozrywki, gastronomii, handlu. Ostateczną formę zagospodarowania obiektu należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków – podkreślają wojskowi. – Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, niewielka część nieruchomości to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren drogi wewnętrznej.
Agencja Mienia Wojskowego

Wysoka wartość zabytkowa

Jak podaje małopolski wojewódzki konserwator zabytków fort Bronowice powstał w latach 1857-65. Został istotnie zmodernizowany na przestrzeni lat, m.in. około 1888 roku. Nie wykorzystano go w działaniach podczas I wojny światowej, a w 1918 roku utracił funkcje bojowe (w związku z ciągłą ewolucją uzbrojenia i fortyfikacji). Wykorzystywano go jako koszary, później magazyn, a w końcówce lat 70. część pomieszczeń użytkował klub żołnierski. Od 2005 roku fort znajduje się w rejestrze zabytków.
Należy podkreślić, że po 1918 roku uległo istotnym zmianom otoczenie fortu – zwraca uwagę wojewódzki konserwator. – Na obszarze działającej tam jednostki wojskowej w przypadkowy sposób powstawały kolejne budynki, m.in. niszcząc pierwotny przebieg drogi dojazdowej do bram fortu od ul. Rydla, natomiast powstająca w pobliżu zabudowa mieszkaniowa (zwłaszcza wysokie budynki na południe od fortu) całkowicie zniszczyły istotne powiązania widokowe w kierunku doliny Rudawy.
Stan obiektu (w porównaniu z innymi tego typu) określa jako "dość dobry".
O wysokiej wartości fortu jako zabytku architektury militarnej decyduje fakt, iż jest to jedyny – i stosunkowo dobrze zachowany – obiekt w Krakowie reprezentujący zmodyfikowany w latach sześćdziesiątych XIX w. typ fortu reditowego – podkreśla konserwator. – Obiekt ten zawiera nadal wiele elementów pierwotnego wystroju i wyposażenia, w tym część zabytkowej stolarki: bram, drzwi, okien i okiennic, pozostałości mostu zwodzonego redity, a także kamieniarkę portali i strzelnic.

Cele turystyczne albo kulturalne

Z uwagi na stan, a także na charakter i rozplanowanie przestrzenne, zdaniem wojewódzkiego konserwatora fort nadaje się przede wszystkim na cele turystyczne (np. hotel). W podziemiach redity można by wydzielić 22 pokoje dwuosobowe z łazienkami, a liczba miejsc noclegowych mogłaby być nawet większa. Znalazłoby się też miejsce na restaurację, kawiarnię letnią i pomieszczenia klubowe.  Dopuszczone jest także przeznaczenie na potrzeby kulturygalerie, kawiarnie i kluby dyskusyjne, a na dziedzińcu amfiteatr.
Możliwe jest również łączenie obu funkcji lub wprowadzanie innych – jedynym ograniczeniem konserwatorskim jest tutaj obowiązek pozostawienia w niezmienionej formie bryły i substancji budowli – wzbronione jest zatem dobudowywanie nowych obiektów kubaturowych, wykonywanie przebić w istniejących murach czy sklepieniach, a także niszczenie zachowanych elementów zabytkowych – czytamy w dokumentacji.
Funkcja magazynu bądź hurtowni miałaby być jedynie tymczasowa, do momentu wyremontowania fortu. Wojewódzki konserwator zabytków przewiduje też zagospodarowanie otoczenia, np. poprzez stworzenia z fosy terenu sportowego.
Więcej zdjęć w galerii.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA