Kraków: Tramwajem przez Aleje

Kraków: Tramwajem przez Aleje

Damian Daraż
Damian Daraż
REKLAMA
Miasto Kraków rozpisało przetarg na koncepcję nowej linii tramwajowej, miałaby ona przebiegać pomiędzy placem Inwalidów a Nowym Kleparzem.

Odcinek nowej trasy tramwajowej miałby mieć około 850 metrów długości, koncepcja ma przewidzieć włączenie do ruchu w ulice Królewską i Karmelicką oraz w ulice Długą i Kamienną, projektanci muszą przewidzieć również zmiany na końcowych odcinkach ulic dochodzących do Alej oraz na skrzyżowaniach, przy założeniu że ruch tramwajowy powinien mieć priorytet, bez negatywnego oddziaływania na ruch autobusowy.
Przed firmą która wygra przetarg stoją bardzo wysokie wymagania, będzie ona musiała przygotować pięć wariantów z dodatkowymi wariantami autorskimi.
Wariant w tunelu

Linia tramwajowa w tunelu. Tunel miałby przebiegać pod północną jezdnią. Projekt powinien zakładać wykonanie zjazdów bez ingerencji w istniejące rozwiązania tramwajowe na skrzyżowaniach, z korektą istniejącego układu drogowego i tramwajowego lub z dużą zmianą, taka wersja oznaczała by że tramwaje zjeżdżałyby pod ziemię już w ulicach Królewska, Karmelicka, Długa oraz Kamienna, zaś same węzły rozjazdowe znalazłyby się pod ziemią.
REKLAMA
Tramwaj w pasie zieleni

Wariant ten zarówno w wersji ze wspólnym pasem autobusowo-tramwajowym, jak i z pozostawieniem buspasów w obecnej formie, w pierwszym wariancie buspasy zamieniły by się w drogi dla rowerów, a w drugim wariancie torowisko byłoby zielone, a drogi dla rowerów muszą zostać zaprojektowane po obydwu stronach alej.
Tramwaj w jezdni

W tym wariancie należy zaprojektować trzy wersje. W wersji pierwszej torowisko w obydwu kierunkach jest poprowadzone północną jezdnią, buspas na południowej jezdni poprowadzony jest bez zmian, a ruch samochodowy poprowadzony jest w obydwu kierunkach na południowej jezdni, po jednym pasie w każdym kierunku. W drugiej wersji ruch samochodowy poprowadzony wewnętrznymi pasami, autobusowy i tramwajowy w miejscu pasów środkowych, a dotychczasowe buspasy przeznaczone dla rowerzystów. W wersji trzeciej autobusy i tramwaje poruszają się jezdnią północną, a ruch indywidualny przeniesiony jest w całości na jezdnie południową.
Projektant oprócz trzech wymienionych wariantów musi jeszcze przedstawić dwa warianty autorskie. Urzędnicy czekają na oferty do 29 stycznia. Zwycięska pracownia miała półtora roku na przygotowanie projektów, konsultacji społecznych, uzgodnień oraz analiz.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA