Kozienice: Umowa na budowę IOS podpisana

Kozienice: Umowa na budowę IOS podpisana

mazowieckie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Enea Wytwarzanie podpisała kontrakt z Babcock – Hitachi K.K. na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS IV) zmniejszającą emisję dwutlenku siarki. Wartość podpisanego kontraktu to 148 mln zł netto. Planowany przez wykonawcę termin zakończenia budowy i przekazania instalacji do eksploatacji to czerwiec 2015 roku. Działanie instalacji zapewni bardzo wysoką - ponad 93 procentową skuteczność odsiarczania.

 

Enea Wytwarzanie i Babcock – Hitachi K.K. podpisały 5 marca umowę na Budowę Instalacji Odsiarczania Spalin IOS IV dla bloków dwustumegawatowych o łącznej mocy ok. 800 MWe. To już czwarta instalacja odsiarczania spalin, w którą zainwestowała kozienicka elektrownia.

 

Jak informuje Enea, projekt inwestycyjny spełnia wymagania Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016. Budowa IOS IV pozwoli kozienickiej elektrowni na realizację wymaganych planów produkcyjnych z dotrzymaniem wymaganych standardów emisyjnych bez ograniczenia produkcji energii wynikających z przekroczenia emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Instalacja IOS IV zredukuje emisję dwutlenku siarki znacznie poniżej wymaganych 200 mg /Nm3s, a także przyczyni się do zbilansowania emisji w całym obszarze wytwarzania Grupy Kapitałowej Enea.

 

REKLAMA

- Ze względu na położenie elektrowni w Puszczy Kozienickiej ekologiczny aspekt działalności ma dla nas fundamentalne znaczenie. Dążymy do produkcji tzw. „czystej energii” inwestując w instalacje i technologie mające na celu ograniczenie do minimum ingerencji elektrowni w środowisko. Celem budowy kolejnej Instalacji Odsiarczania Spalin jest osiągnięcie jeszcze niższych wartości emisji dwutlenku siarki. Działanie Instalacji oparte jest na metodzie mokrej wapienno-gipsowej, która zapewnia bardzo wysoką - ponad 93% skuteczność odsiarczania. Substancją pochłaniającą będzie roztwór wodny mączki kamienia wapiennego, a produktem końcowym procesu będzie gips, który później można wykorzystać w materiałach budowlanych - powiedział Andrzej Schroeder, prezes zarządu Enea Wytwarzanie.

 

Technologia mokra wapienno – gipsowa jest najbardziej rozpowszechnioną w energetyce metodą odsiarczania spalin. Instalacja (IOS IV) przewidywana jest do pracy ciągłej przez 8000 h/rok przy natężeniu przepływu spalin w zakresie od 900 000 Nms3/h do 3 200 000 Nms3/h dla zakładanych zawartości SO2 w spalinach wlotowych w granicach 1 450 ÷3 200 mg/Nm3s. Gwarantowana emisja na wyjściu z instalacji nie będzie przekraczać poziomu 200 mg/Nm3s. W warunkach eksploatacyjnych osiągane stężenia będą znacznie niższe od wartości gwarantowanej.

 

Enea Wytwarzanie to centrum wytwarzania Grupy Kapitałowej Enea. Liderem całego segmentu jest kozienicka elektrownia - największy krajowy wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do jej produkcji węgiel kamienny. Elektrownia zlokalizowana jest 75 km na południe od Warszawy. Zatrudnia ponad 2300 pracowników. Należy do najefektywniejszych producentów prądu w Polsce. Dysponuje 10 wysokosprawnymi blokami energetycznymi o łącznej mocy osiągalnej 2905 MWe. Elektrownia w Kozienicach posiada ponad 8% udział w rynku produkcji energii elektrycznej.

 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA