Poczta Polska wystawiła na sprzedaż swój kompleks przy ulicy Cystersów 21 w Krakowie. Chce za niego milionyfot. Damian Daraż

Poczta Polska wystawiła na sprzedaż swój kompleks przy ulicy Cystersów 21 w Krakowie. Chce za niego miliony

Orzech
Orzech
Cystersów 21
adresKraków, Cystersów 21
REKLAMA

Poczta Polska wystawiła na sprzedaż 2-hektarowy teren przy ul. Cystersów 21 (Grzegórzki) w Krakowie. Kompleks był wykorzystywany przez Polskę Pocztą jako przestrzeń biurowa oraz powierzchnia magazynowo-gospodarcza i techniczna.

Nieruchomość ta jest w 60% zabudowana. Na kompleks Poczty Polskiej przy ul. Cystersów 21 składa się 11 budynków o łącznej powierzchni 8,5 tys. mkw. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 90 mln zł. Datę licytacji wyznaczono na dzień 29 czerwca.

fot. Damian Daraż

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Cystersów 21 w obrębie 5 Kraków Śródmieście, woj. małopolskie objętej księgą wieczystą KW Nr KR1P/00069745/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 412/7 o powierzchni 2,0393 ha wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość:

- 2 budynkami (zbiorniki silosy i zbiorniki magazynowe) o łącznej powierzchni zabudowy 1065 mkw.,

- 7 pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 1154 mkw.,

- 1 budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 2499 mkw.,

- 1 budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 496 mkw.

Łączna powierzchnia zabudowy zgodnie z wypisem z kartoteki budynków wynosi 5214 mkw. Zgodnie z Uchwałą nr CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,"Cystersów"- z późniejszymi. zmianami (uchwałą nr LXVII/977/13 Rady Miasta Krakowa z 27.02.2013 roku) działka nr 412/7 oznaczona jest symbolem 4U – tereny zabudowy usługowej.

fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
REKLAMA
fot. Damian Daraż

Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy II Grzegórzki, w granicach jednostki urbanistycznej o tej samej nazwie, oddalona od Rynku Głównego o ok, 2,5 km na wschód. Ulica stanowi połączenie dwóch ważnych ciągów komunikacyjnych miasta tj. ulicy Mogilskiej oraz Alei Pokoju. Lokalizacja ta zapewnia dogodne połączenie z wszystkimi dzielnicami miasta, jak i drogami przelotowymi i wylotowymi z Krakowa.

Poczta Polska
Poczta Polska

Posiada dogodny dostęp do licznych linii komunikacji miejskiej. Odległość do najbliższego przystanku linii autobusowych i tramwajowych wynosi ok. 600 m. Otoczenie nieruchomości stanowią zakłady usługowe, produkcyjne, handlowe oraz i budynki wielorodzinne wzniesione w nowoczesnej technologii.

Przedmiotowa działka zabudowana jest na powierzchni ok. 60%, cały teren jest ogrodzony, oświetlony i utwardzony nawierzchnią w części asfaltobetonową i betonową z urządzonym wjazdem i chodnikami wykonanymi z kostki brukowej.Kształt działki jest nieregularny, zbliżony do litry "L". Teren płaski.

Obszar posiada pełną miejską infrastrukturę uzbrojenia (woda, kanalizacja, gaz, CO – z sieci miejskiej, energia elektryczna). Budynki ogrzewane są z sieci miejskiej oraz częściowo energią elektryczną.

Poczta Polska
Poczta Polska

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Powierzchnie biurowe w Cystersów 21

Cystersów 21

Całkowita powierzchnia: 2601 m2
  • status budynku: gotowy
  • klasa budynku: Non-class
  • liczba miejsc parkingowych: 150
  • czynsz wywoławczy: 7.50
  • współczynnik miejsc parkingowych: 1/
  • otwierane okna