Przedwojenna zabytkowa wieża ciśnień na Karłowicach została wystawiona na sprzedaż fot. Jakub Zazula

Przedwojenna zabytkowa wieża ciśnień na Karłowicach została wystawiona na sprzedaż

ZDJĘCIA
REKLAMA
Jest szansa, że zabytkowa, przedwojenna wieża ciśnień stojąca przy ul. Berenta 75 na wrocławskich Karłowicach w końcu przejdzie remont. Dotychczasowy właściciel zdecydował się wystawić ten obiekt na sprzedaż. Czy rzeczywiście dojdzie do sprzedaży czy jednak sam rozpocznie remont tego obiektu? Tego dowiemy się w najbliższych tygodniach.
Właścicielem zabytku jest aktualnie spółka Wrocławskie Centrum Inwestycyjne, która kupiła ten obiekt od gminy Wrocław w 2015 roku w przetargu za kwotę 1 mln 100 zł. Do podpisania umowy doszło w grudniu. Zgodnie z zapisanymi w niej warunkami miała wyremontować karłowicką wieżę ciśnień do końca 2019 roku. Prac nie rozpoczęła, ale udało jej się przedłużyć termin o kolejne trzy lata.
Przypomnijmy, w 2019 roku wrocławski magistrat wszczął z urzędu (w ramach monitorowania nieruchomości oddanych przez gminę Wrocław w użytkowanie wieczyste) postępowanie wyjaśniające w związku z nierozpoczęciem przez nowego właściciela remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Berenta 75 na Karłowicach. Wrocławskie Centrum Inwestycyjne Sp. z o.o. S.K.A. złożyło wówczas wyjaśnienia w październiku i w listopadzie. Inwestor wnioskował o zmianę terminów prac. Wskazywał m.in., że zdążył uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, a także dwie ważne opinie: geotechniczną i w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wyraził w styczniu 2020 roku zgodę. Inwestor miał rozpocząć renowację budynku do 31 grudnia 2020 roku, a termin zakończenia prac wyznaczono do końca 2022 r.
– Jeśli użytkownik wieczysty nie dotrzyma terminu rozpoczęcia prac budowlanych, podjęte zostaną działania przewidziane ustawą o gospodarce nieruchomościami (np. zmiana terminu, dodatkowa opłata roczna, rozwiązanie umowy) – informował nas Wojciech Koerber z biura prasowego magistratu. – Żadne z tych działań nie jest obligatoryjne.
Po kontroli Urzędu Miasta, ustalono że remont zabytkowej wieży ma się rozpocząć najpózniej pod koniec 2020 roku. Od tego czasu nic się nie wydarzyło w sprawie renowacji wieży na Karłowicach. Inwestor nie zdecydował się na start prac budowlanych.
8 grudnia na internetowych portalach nieruchomościowych pojawiła się właśnie oferta sprzedaży wieży. Cena za jaką Wrocławskie Centrum Inwestycyjne zamierza sprzedać ten obiekt to 5 milionów złotych netto.

Jak czytamy w ogłoszeniu o sprzedaży - [...] "Po remoncie, przebudowie i renowacji powstanie wyjątkowy i prestiżowy obiekt, wrocławski modernizm w najlepszym wydaniu z dominującą funkcją usługowo-biurową. 

W projekcie budowlanym założono powstanie lokali użytkowych o różnorodnym przeznaczeniu, a łączna powierzchnia użytkowa wieży to 1140m 2 , m2: (w powierzchnię wliczono ogród zimowy, którego budowa nie jest objęta pozwoleniem na budowę, ale jest zgoda konserwatora zabytków na takie powiększenie powierzchni Sali konsumpcyjnej – ok 80 mkw)." [...]

[...] "na kondygnacjach  od 1 do 7 powstanie 13 lokali użytkowych od 30 m2 do 101 m2 z przeznaczeniem na dowolne funkcje takie jak apartamenty hotelowe, biura, pracownie architektoniczne i artystyczne, kancelarie prawnicze lub inne." [...]

[...] "Projekt przewiduje remont konstrukcji wraz przebudową i wykonaniem nowych stropów pośrednich. Wykonane w specjalistycznym laboratorium badania wytrzymałości betonu i stali były bardzo zadowalające, co pozwoliło zaprojektować konstrukcję bez dodatkowych wzmocnień, a to z kolei mocno wpływa na obniżenie kosztów przebudowy. Projekt budowlany jak i wykonawczy w cenie.
Każdy lokal będzie miał swoje odrębne wejście z dobudowanej, zewnętrznej  klatki schodowej, która będzie wyposażona również w windę. Doświetlenie nowych lokali zapewnione zostanie dzięki realizacji nowych otworów okiennych. Na ostatniej kondygnacji znajduje się taras, będący najwyższym punktem widokowym tej części Wrocławia

Zmiana funkcji przeznaczenia wieży na lokale użytkowe została zatwierdzona prawomocnym i ostatecznym pozwoleniem na budowę wydanym przez Prezydenta Wrocławia w dniu 16.07.2021. Na mocy tego pozwolenia zatwierdzony został projekt budowlany obejmujący remont, przebudowę i rozbudowę wieży ciśnień wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na funkcję usługowo-biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotowa inwestycja objęta jest również prawomocnym pozwoleniem konserwatorskim." [...] - czytamy w ogłoszeniu o sprzedaży wieży na Karłowicach.
Wieża ciśnień nie jest objęta planem miejscowym. Z tego też powodu pełnomocnik nowego właściciela zwrócił się w grudniu 2015 roku do miasta o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzanej przebudowy wieży na obiekt usługowo-biurowy wraz z rozbudową w poziomie piwnic dobudową klatki schodowej oraz windy. Magistrat wydał swoją decyzję w październiku 2016 r
Zgodnie z nią właściciel może zrealizować swój plan, zabudowując najwyżej 25% pow. całej działki. Szerokość od frontu obiektu wraz z klatką schodową może wynieść maksymalnie 17 m, a wysokość dobudówki około 37 m (do poziomu tarasu, kopuła sięga 44 m). Dla obsługi obiektu mają wystarczyć okoliczne publiczne miejsca parkingowe.
– Inwestycja ma przede wszystkim na celu aktywizację istniejącego zabytku, który obecnie nieużytkowany niszczeje. Zlokalizowanie w nim ogólnodostępnych usług pozytywnie wpłynie na obiekt i jego otoczenie – przekonywali nas miejscy urzędnicy.
Historia wieży
Wieża ciśnień na przy ul. Berenta na wrocławskich Karłowicach została wybudowana w 1914 roku. Przez kolejne czternaście lat obiekt ten funkcjonowała jako lokalny wodociąg ówczesnego miasta-ogrodu jakim były Karłowice. Następnie wieża została połączona z wrocławskim siecią wodociągową. Regulowała poziom ciśnienia na osiedlu aż do 1985 roku. Z nieużytkowanego niszczejącego obiektu skorzystali m.in. grotołazi, którzy urządzali w jego wnętrzu treningi.

W 2013 roku gmina Wrocław odkupiła wieżę wraz z przylegającym terenem za niemal 970 tys. zł od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W listopadzie 2014 roku magistrat próbował sprzedać ten zabytkowy obiekt o powierzchni zabudowy 92 mkw., a działkę o pow. 543 mkw. oddać w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Cena wywoławcza ustalona przez gminę Wrocław wynosiła wówczas 1 mln zł. Przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia, podobnie jak ten z czerwca 2015 roku. Urzędnicy wyłonili nowego właściciela wieży dopiero przy trzeciej próbie, w listopadzie 2015 roku. Wrocławskie Centrum Inwestycyjne zaoferowało za ten zabytkowy obiekt kwotę 1 mln 100 zł

Do podpisania umowy pomiędzy miastem a kupującym doszło 11 grudnia 2015 roku. W ciągu dwóch lat od tego dnia nowy właściciel miał rozpocząć remont wieży, a w ciągu czterech (do 2019 r.) go zakończyć. W przeciwnym razie miasto mogło nałożyć na inwestora dodatkowe opłaty roczne, a nawet rozwiązać zawarte porozumienie. 
Zdjęcia: Jakub Zazula

Wizualizacje: materiały właściciela

*Artykuł aktualizowany

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA