Ruszyły roboty ziemne na obwodnicy Strzelec Krajeńskich na DK22GDDKiA

Ruszyły roboty ziemne na obwodnicy Strzelec Krajeńskich na DK22

Orzech
Orzech
REKLAMA

Wraz zakończeniem okresu zimowego na budowach na obwodnicy Strzelec Krajeńskich wykonawca rozpoczyna roboty ziemne. Budowę zainaugurowano symbolicznym wbiciem "pierwszej łopaty".

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22 jest jedną z sześciu inwestycji przewidzianych do realizacji w województwie lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Pierwszą, która przeszła do etapu realizacji. Umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę trasy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała w maju 2021 r. Opiewa na kwotę 78 mln zł, a zakończenie robót planowane jest w 2024 r.

– Inaugurujemy budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich, pierwszej inwestycji w województwie lubuskim, która powstanie w ramach programu obwodnicowego. Dzięki tej drodze mieszkańcy odpoczną od ruchu tranzytowego, a poruszanie się po ulicach miasta będzie bezpieczniejsze. Dobra infrastruktura jest konieczna, aby cała Polska mogła się równomiernie rozwijać – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Parametry

Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ponad 7,3 km. W zakres inwestycji wchodzi budowa obiektów mostowych, skrzyżowań jednopoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca, m.in. oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebieg

W drodze uzgodnień i konsultacji, również z udziałem lokalnej społeczności, prowadzonych na etapie opracowania dokumentacji do decyzji środowiskowej, do realizacji przyjęty został wariant omijający Strzelce Krajeńskie od strony północnej. Początek obwodnicy znajduje się na DK22 w rejonie miejscowości Brzoza, a trasa początkowo biegnie głównie przez tereny rolne. Na wysokości drugiego kilometra planowana obwodnica przecina drogę lokalną i przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Piastowo. Za trzecim kilometrem przecina drogę wojewódzką nr 156, a kawałek dalej drogę lokalną do wsi Bronowice. Następnie biegnie przez dolinę cieku Młynówka, pomiędzy stawem rybnym a kompleksem obszarów podmokłych i Jeziorem Górnym. W dalszej części trasa poprowadzona została w pobliżu zabudowań produkcyjnych miejscowości Strzelce Klasztorne, a następnie zabudowań mieszkalnych Małego Osiedla, za którym łączy się ponownie z DK22.

GDDKiA
GDDKiA

Cele zadania

Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość i odciążenie istniejącej sieci dróg, a także uspokojenie ruchu w centrum miasta.

REKLAMA

Po wybudowaniu obwodnicy i wyprowadzeniu ruchu ciężkiego poza centrum Strzelec Krajeńskich nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, komfortu jazdy oraz zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Skróci się także czas podróży z Gorzowa Wielkopolskiego do Wałcza i dalej w kierunku Pomorza Gdańskiego, a emisja spalin i hałasu znacznie się zmniejszy.

DK22 jest jedyną trasą przejazdową przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta. Ponadto przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Co istotne, fragment drogi przebiegający przez miasto posiada nawierzchnię z kostki brukowej, co znacznie utrudnia jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym przy obecnym natężeniu ruchu, a częste remonty są uciążliwe dla kierowców i mieszkańców miasta.

GDDKiA

Następne obwodnice na etapie przygotowania

Trwają intensywne prace przygotowawcze dla kolejnych pięciu obwodnic zaplanowanych do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic:

- Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29,

- Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31,

- Dobiegniewa w ciągu DK22,

- Przytocznej w ciągu DK24,

- Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu DK12.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA