Santander Digital Services zwiększa zatrudnienie w GdyniInvest in Pomerania

Santander Digital Services zwiększa zatrudnienie w Gdyni

Orzech
Orzech
REKLAMA

Spółka Grupy Santander podjęła decyzję o dalszym rozwoju. Działająca w Gdyni Santander Digital Services ogłosiła 8 marca reinwestycję i zwiększenie zatrudnienia. Spółka Santander Digital Services to wyspecjalizowana jednostka Grupy Santander, której działania skupiają się na zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i przestępstwom finansowym oraz autoryzacjami wiarygodności operacji finansowych.

Oddział w tym roku obchodzi 15-lecie działalności w Gdyni. Santander Digital Services stał się kluczowym podmiotem w strategii i strukturze Grupy Santander, a świadczone na Pomorzu usługi obejmują klientów z całej Europy.

– Obserwując kierunek ewolucji profilu naszej działalności, odczuwamy olbrzymią satysfakcję. Konsekwentnie budujemy w organizacji kompetencje, których oczekują od nas klienci. Jednocześnie otwieramy nowe perspektywy rozwoju przed naszymi pracownikami. Jesteśmy historycznie związani z województwem pomorskim, tu stawialiśmy swoje pierwsze kroki na polskim rynku i tu nadal widzimy potencjał do rozwoju naszego biznesu – ocenia Bartosz Marciniak, Dyrektor Generalny Santander Digital Services w Polsce.

Rozwój Santander w Gdyni

W 2022 roku spółka otworzyła się na wiele nowych projektów technologicznych oraz procesów bankowych, wśród nich AntiMoney Laundering, Financial Crime Fighting, Client Due Dilligence i Transaction Monitoring. Obecnie w całym kraju Santander Digital Services zatrudnia 1200 osób, z czego 600 dołączyło tylko w roku ubiegłym. Na terenie województwa pomorskiego ilość pracowników sięga natomiast 700 osób. Planowana w nadchodzącym czasie reinwestycja (i poszerzenie zatrudnienia o kolejnych 300 osób w skali kraju) wpisuje się w politykę aktywizacji własnych pracowników organizacji. Na przestrzeni lat firma stawiała na wewnętrzny rozwój, budując ścieżkę kariery w ramach organizacji, bez lęku powierzając zaufanie młodym ludziom. Zrealizowano również liczne programy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni – doszkalających i aktywizujących – głęboko wierząc w siłę pomorskich zasobów ludzkich.

Warto także przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu firma ogłosiła plany na rozwój biznesu w Słupsku. Santander Digital Services prowadzi aktywną rekrutację pracowników, którzy w erze pracy zdalnej zyskają możliwość rozwijania kariery zawodowej bez konieczności migracji ze swoich rodzinnych miejscowości.

Invest in Pomerania

Rynek BSS coraz silniejszy

Obecnie w sektorze BSS w Trójmieście pracuje ponad 35 000 osób, a powierzchnia biurowa przekroczyła milion metrów kwadratowych. W ostatnim półroczu do biznesowego krajobrazu regionu dołączyły centra takich firm jak Armatis, Solidigm czy Grid Dynamics. Co istotne, firmy obecne już na rynku stale zwiększają zatrudnienie i poszerzają swoją działalność – tak jak Santander Digital Services.

REKLAMA

– Nowoczesne usługi dla biznesu to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce. Dzięki działaniom Invest in Pomerania udało nam się zbudować obecność branży w Trójmieście praktycznie od zera i przez kolejne lata mogliśmy regularnie ogłaszać kolejne projekty inwestycyjne. I dalej to robimy. Trójmiasto oferuje doskonałe warunki dla nowoczesnych sektorów gospodarki, czego dowodem jest reinwestycja firmy z Grupy Santander w Gdyni – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Nie byłoby rozwoju segmentu BSS, gdyby nie szeroki potencjał pomorskich kadr. Wysoko wykwalifikowani pracownicy wszystkich szczebli są silnym czynnikiem motywującym aktywność tak pojedynczych firm, jak i całej branży usług dla biznesu. Jak przekonuje Marcin Grzegory z Invest in Pomerania, dynamika rynku pracy ma fundamentalne znaczenie dla BIZ:

–Zagraniczni inwestorzy pojawiają się tam, gdzie potencjał ludzki gwarantuje im stabilność działalności. Dlatego tak istotna jest współpraca biznesu ze światem nauki, wspierana dodatkowo przez organy publiczne. Podejmujemy inicjatywy konsolidujące te środowiska, a także sami wspieramy podaż pracowników w kluczowych dla rynku branżach. Dzięki Invest in Pomerania Academy, szkolenia przekwalifikujące do pracy w branżach IT oraz portowo-offshorowej do końca roku odbędzie ponad 1100 osób!

Biznesowy potencjał Gdyni

Gdynia już od dawna odchodzi od opinii miasta typowo portowego. Rynek BSS, ze szczególnym podkreśleniem sektora IT, rośnie wraz z kolejnymi inwestycjami nowoczesnych powierzchni biurowych. Przykłady firm, które dobrze czują się w Gdyni, można mnożyć. Od wielu lat działają tu lokalne oddziały Sony, Nordea czy DNV.

– Gdynia jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla nowoczesnych inwestycji. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym położenie w centrum rozwiniętego regionu, skomunikowanie czy wysoka jakość przestrzeni biurowych. Potwierdza to kolejna, wysoka lokata, jaką region pomorski otrzymał w tegorocznej edycji najlepszych lokalizacji w Europie dla zagranicznych inwestycji w fDi European Cities and Regions of the Future 2023. Lokują się w Gdyni firmy z sektora usług dla biznesu, oferując tym samym mieszkańcom dobrze płatne miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta.

We współczesnym świecie obserwujemy istotę cyberbezpieczeństwa, szczególnie tego finansowego. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że firma Santander Digital Services, oferująca usługi z zakresu technologii i zaawansowanych procesów operacyjnych, od 15 lat rozwija swój potencjał właśnie w Gdyni – powiedział Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni.

Źródło: Invest in Pomerania

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA