Są pieniądze na termomodernizację szpitala w Tarnowskich Górach

Są pieniądze na termomodernizację szpitala w Tarnowskich Górach

śląskie
graviteo
REKLAMA

5 882 058,65 zł to kwota dofinansowania, jaką Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na termomodernizację placówki.

W ramach projektu w szpitalu wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacja centralnego ogrzewania, a cały budynek będzie ocieplony. Inwestycja będzie prowadzona od drugiego kwartału tego roku do końca 2013 roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 6 920 069,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie stanowić będzie 85% kwoty. Resztę pokryje szpital ze środków własnych. Projekt ,,Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 3 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V Środowisko. Szpital uplasował się na 11 pozycji w liście projektów wybranych do dofinansowania w kategorii gmin powyżej 50 tys. mieszkańców.


- W chwili obecnej czekamy na podpisanie odpowiednich umów, aby ustalić harmonogram prac i rozpocząć procedury przetargowe. Kiedy już rozpoczną się roboty budowlane, w szpitalu będą sukcesywnie przeprowadzane reorganizacje między oddziałami -
mówi Krzysztof Rewers, prezes zarządu WSP S.A. w Tarnowskich Górach.

REKLAMA

źródło: Starostwo Powiatowe w Tanowskich Górach

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA