Trwa budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma - Kraków Nowa Huta GDDKiA

Trwa budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma - Kraków Nowa Huta

FILM
Orzech
Orzech
REKLAMA

Trwa budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta). Wykonawcą prac o wartości 1 545 681 714,00 zł jest konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź.

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów).

Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Powstaną także przepusty i przejścia ekologiczne wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Zakres zadania nie obejmuje budowy węzła Widoma, który powstaje w ramach budowy S7 Widoma - Szczepanowice i węzła Kraków Nowa Huta. Ten drugi powstał w ramach budowy poprzedniego odcinka S7, czyli od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta.

GDDKiA

GDDKiA podpisała porozumienie z Gminą Miejską Kraków, które umożliwi przebudowę i tym samym udrożnienie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ok. 1 km. Przebudowa rozpocznie się od zjazdu z węzła Grębałów realizowanego w ramach budowy S7 w kierunku północno-wschodnim do ul. Bukszpanowej. Powiązanie inwestycji ze sobą zapewnieni prawidłowe skomunikowanie tego obszaru Krakowa, upłynnienie potoków ruchu, a także optymalne wykorzystanie środków. Poprawią się też warunki ruchu drogowego w obszarze samego węzła.

Koszty przebudowy ul. Kocmyrzowskiej i wykupów gruntów poniesie miasto Kraków. Szacunkowy koszt po stronie miasta wynosi ponad 56,4 mln zł brutto.

Roboty drogowe obejmują:

- budowę drogi ekspresowej S7,

REKLAMA

- budowę dwupoziomowych węzłów drogowych: "Łuczyce", "Raciborowice", "Kraków Mistrzejowice" i "Kraków-Grębałów",

- budowę i przebudowę dróg poprzecznych krzyżujących się z drogą ekspresową S7,

- budowę i przebudowę dróg dojazdowych dla usługi ruchu lokalnego,

- budowę przejazdów awaryjnych,

- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej oraz elementów systemu zarządzania ruchem,

- budowę i przebudowę przystanków transportu publicznego,

- wykonania nasadzeń zieleni.

GDDKiA

Koncepcja programowa z 2016 roku:

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA