Tunele Trasy Łagiewnickiej zostaną uszczelnione przez wykonawcęfot. Damian Daraż

Tunele Trasy Łagiewnickiej zostaną uszczelnione przez wykonawcę

Orzech
Orzech
REKLAMA

Przesiąkanie wody przez ściany tuneli Trasy Łagiewnickiej zostało stwierdzone i jest obserwowane a także ewidencjonowane przez pracowników spółki sukcesywnie od października 2022 r. Stwierdzone przecieki w żaden sposób nie wpływają na bezpieczeństwo korzystania z tuneli. Zaobserwowane w trakcie przeglądów miejsca przesączania wody zostaną usunięte w ramach gwarancji przez wykonawcę inwestycji po ustabilizowaniu się warunków pogodowych – informuje spółka Trasa Łagiewnicka.

W związku z prowadzonymi czynnościami eksploatacyjnymi pracownicy Trasy Łagiewnickiej SA dokonują cyklicznych przeglądów stanu infrastruktury tunelowej w ciągu Trasy Łagiewnickiej.

Technologia usuwania przecieków i przesączenia wody polega na zastosowaniu iniekcji wgłębnej preparatami uszczelniającymi. Zgodnie ze stanowiskiem wykonawcy nieszczelności tuneli będą usuwane jako wady w ramach gwarancji po ustabilizowaniu się warunków pogodowych.

Technologia uszczelnień metodą iniekcji – aby była skuteczna – wymaga m.in. utrzymania średniodobowych temperatur powietrza wewnątrz tuneli powyżej 5 st. Celsjusza. W związku z powyższym po ustabilizowaniu się warunków pogodowych wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia wady. Wraz z wykonaniem uszczelnień wykonawca wymieni również okładziny ogniochronne ścian tuneli w miejscach, gdzie powstały zawilgocenia i nacieki.

W celu jak najmniejszego ograniczenia użytkowania infrastruktury drogowej większość prac uszczelniających planowane jest do realizacji w godzinach nocnych.

REKLAMA
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż

Przypomnijmy, że część tuneli ze względu na ograniczone możliwości terenowe i lokalizację tuneli w obszarach o intensywnej zabudowie tunele realizowane były z pominięciem wykopów szerokoprzestrzennych w technologii ścian szczelinowych wykonywanych w gruncie silnie nawodnionym. Wykonanie ścian żelbetowych w tej technologii oraz w warunkach gruntów o dużym zróżnicowaniu plastycznym poniżej zwierciadła wód gruntowych obarczone jest ryzykiem występowania na późniejszym etapie eksploatacji sączenia się wody przez ściany, które pojawiają się w miarę zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych na zewnątrz tunelu.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA