Układ drogowy w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław - Kobierzyce zostanie przebudowany BERGER Bau

Układ drogowy w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław - Kobierzyce zostanie przebudowany

WIZUALZIACJE
Orzech
Orzech
REKLAMA

Już na początku 2024 roku rozpoczęły się prace nad rozbudową i przebudową układu drogowego w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław - Kobierzyce. Zadanie to, realizowane przez firmę BERGER Bau, ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych. Inwestycja, której koszt wynosi ponad 17 mln złotych, będzie realizowana przez 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Celem inwestycji jest kompleksowe przemodelowanie układu drogowego w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce. Poprzez rozbudowę dróg, budowę nowych połączeń oraz modernizację istniejących elementów infrastruktury, projekt ma na celu poprawę dostępności do dróg publicznych, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkowanie ruchu i parkowania.

Kluczowe elementy inwestycji

Jednym z punktów projektu modernizacji rejonu TSSE Podstrefy Wrocław - Kobierzyce przez firmę BERGER Bau stanowią prace dotyczące budowy nowej drogi gminnej, w tym fragmentu ul. Innowacyjnej. Na drodze krajowej nr 35 zostanie wybudowane skrzyżowanie typu rondo turbinowe. Zostaną również wykonane prace związane z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym i siecią wodociągową.

Wizualizacja zmian przy ul. Innowacyjnej i Współpracy:

BERGER Bau
BERGER Bau

W przypadku przebudowy dróg wewnętrznych, czyli ulic Innowacyjnej, Współpracy i LG, zakres prac obejmuje budowę zatok postojowych, peronów przystankowych oraz odwodnienia. Celem jest zwiększenie wygody parkowania oraz poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla transportu publicznego.

Z kolei prace dotyczące zjazdu z ul. Koreańskiej na działkę nr 2/105 uwzględniają budowę skrzyżowania typu rondo, odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolizyjnych odcinków sieci, co poprawi połączenie ulicy Koreańskiej z ulicą Współpracy.

Wizualizacja skrzyżowania typu rondo turbinowe przy drodze krajowej nr 35:

BERGER Bau

Istotna jest również przebudowa skrzyżowania ulic Innowacyjnej i Współpracy – obejmuje ona stworzenie ronda, kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz kablowej, a także modernizację sieci elektroenergetycznych.

REKLAMA

Wizualizacja prac dotyczących zjazdu z ul. Koreańskiej na działkę nr 2/105:

BERGER Bau

Projekt zakłada także wykonanie utwardzenia terenu na działkach nr 2/114 oraz 2/167 z kostki betonowej oraz budowę ogrodzenia o wysokości około 3 metrów. Realizacja ta wpłynie na lepsze zarządzanie przestrzenią w strefie.

Korzyści i wyzwania inwestycji

Planowana rozbudowa i przebudowa układu drogowego w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław – Kobierzyce przez BERGER Bau przyniesie liczne korzyści zarówno w sferze przemysłowej, jak i społeczno-gospodarczej.

– Poprawi się przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, jednocześnie zmniejszając ryzyko kolizji, a także zwiększając efektywność transportu towarów oraz poruszania się ludzi w obszarze strefy ekonomicznej – mówi Grzegorz Serafin, Prokurent i Dyrektor ds. Budownictwa Drogowego w BERGER Bau i dodaje:

– Warto zaznaczyć, że jednym z głównych wyzwań technicznych i logistycznych będzie prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący zakłócenia dla przedsiębiorstw działających w strefie. Zaplanowaliśmy jednak prace w taki sposób, by jak najbardziej zminimalizować wpływ na codzienne funkcjonowanie firm.

Harmonogram w pierwszej kolejności obejmuje realizację dodatkowego wjazdu na strefę z drogi krajowej nr 35 poprzez ul. Innowacyjną, a następnie prace przy zatokach postojowych i rondach na skrzyżowaniach głównych ulic. Cały teren budowy zostanie zabezpieczony, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zapewni to odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno dla pracowników budowy, jak i użytkowników dróg.

Plany na przyszłość

Oprócz bieżącej inwestycji, BERGER Bau realizuje również inny projekt w rejonie. Mowa tu o przebudowo ronda w ciągu DK nr 35 i 35a oraz rozbudowie skrzyżowania w kierunku Tyńca Małego, Bielan Wrocławskich, Małuszowa oraz węzła drogowego S8 „Kobierzyce”. Ta inwestycja ma na celu dalsze usprawnienie komunikacji w regionie, co przyczyni się do lepszego skomunikowania obszarów Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN.

Projekt „Rozbudowa i przebudowa układu drogowego w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław - Kobierzyce” to strategiczna inwestycja, która znacznie poprawi infrastrukturę drogową w regionie.

Dzięki dokładnemu planowaniu, etapowaniu prac oraz dbałości o bezpieczeństwo, przedsięwzięcie to przyniesie liczne korzyści zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla firm działających w strefie ekonomicznej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA