W Ścinawie na Dolnym Śląsku trwa budowa nowego portu i przystani jachtowej nad rzeką Odrą Gmina Ścinawa

W Ścinawie na Dolnym Śląsku trwa budowa nowego portu i przystani jachtowej nad rzeką Odrą

WIZUALIZACJE + ZDJĘCIA
Orzech
Orzech
REKLAMA

W ścinawskim porcie trwają zaawansowane prace budowlane w ramach zadania pn.: "Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej".

Na zlecenie gminy Ścinawa firma STRABAG Sp. z o.o. wykonuje jedną z części kompleksowego projektu, angażującego samorządy z regionu, która dotyczy przystani miejskiej, przystani jachtowej ze slipem oraz zagospodarowania terenu nabrzeża w Ścinawie. Ponadto trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia budowy przystani w Dziewinie, tę inwestycję zrealizuje NAVIGA-STAL Sp. z o.o. z Kiełczowa.

Gmina Ścinawa
Gmina Ścinawa
Gmina Ścinawa

W ścinawskim porcie rozpoczęto zasadnicze roboty budowlane kilka miesięcy temu od tzw. pogrążania grodzic stalowych w przystani miejskiej, a następnie w przystani jachtowej. Tylko w ciągu jednego miesiąca pogrążono blisko 200 ton stalowych profili, które stanowią główną przegrodę oddzielającą nowo powstające nabrzeże od koryta rzeki.

– Obecnie, w dalszym ciągu wykonywane są zasypy wraz z wymianami gruntów za konstrukcją nabrzeży. W połowie maja zakotwiono ściany z wykorzystaniem kotew mikropalowych. Ponadto trwają także prace związane z wykonaniem zwieńczeń konstrukcji ścian w postaci tzw. oczepów, a w dalszej kolejności planowane są zasypy pod konstrukcje tarasów nabrzeży, które będą wykonane z prefabrykatów. W chwili obecnej kluczowy dla inwestycji jest proces prefabrykacji konstrukcji stopni i donic, z których w technologii montażu od czerwca powstawać będą tarasy nabrzeży – relacjonuje Karol Kołtun, kierownik projektu z ramienia wykonawcy.

Foto: Patryk Liszkiewicz / Gmina Ścinawa
REKLAMA
Foto: Patryk Liszkiewicz / Gmina Ścinawa
Foto: Patryk Liszkiewicz / Gmina Ścinawa
Foto: Patryk Liszkiewicz / Gmina Ścinawa
Foto: Patryk Liszkiewicz / Gmina Ścinawa

Projekt, w który od samego początku zaangażowany był i koordynował Krystian Kosztyła, wyraźnie nabrał tempa. Przypominamy, że burmistrz Ścinawy, jeszcze jako przewodniczący zarządu Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna" (lider projektu "Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej" i bezpośredni beneficjent pozyskanych środków), był odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie do urzędu marszałkowskiego, co zakończyło się sukcesem i przyznaniem wsparcia, dzięki któremu realizowane są obecnie inwestycje w kilku miejscach.

Inwestycja otrzymała zewnętrzne środki dotację na poziomie 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: UG Ścinawa

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA