DODAJ

Wrocław: Ciąg dalszy rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego. Konkurs ogłoszony

Wrocław
Wrocław: Ciąg dalszy rewitalizacji
Mariusz Bartodziej
2019-11-08 15:11:58
Uczestnicy mają zaproponować zmiany w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, w tym na przyszłym tak zwanym placu trójkątnym. Wyniki poznamy w ciągu czterech miesięcy.

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Wrocław ogłosiło, wspólnie z miastem, 7 listopada jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ul. Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ul. Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego. Prace można składać do 24 lutego. 6 marca nastąpi ogłoszenie wyników, a następnie – wystawa projektów.

Pula nagród wynosi 27 tys. zł brutto. Wstępnie zwycięzca ma otrzymać 12 tys. zł, zdobywca drugiego miejsca 7 tys. zł, trzeciego 5 tys. zł, a na wyróżnienia przeznaczono 3 tys. zł.

UM Wrocławia


Trzy obszary o różnym charakterze

Organizatorzy podzielili obszar z konkursu na trzy przestrzenie. Pierwszą jest ul. Komuny Paryskiej jako przykład założeń XIX-wiecznej urbanistyki. W przyszłości ma być połączona ze ścisłym centrum poprzez pieszą kładkę nad fosą miejską. Drugi stanowi tzw. plac trójkątny – powinien służyć zarówno miastu, jak i okolicznym mieszkańcom. Do tego dochodzi zielony teren na styku ul. Komuny Paryskiej i Pułaskiego – nie jest zdefiniowany, więc uczestnicy muszą się wykazać.

Zadaniem uczestników jest wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań dla wyznaczonych obszarów z uwzględnieniem aspektów przestrzennych, funkcjonalnych, gospodarczych i społecznych oraz zaproponowanie możliwości etapowania realizacji – czytamy w ogłoszeniu. – Pozyskana wiedza będzie mogła zostać wykorzystana do wprowadzania zapisów w przyszłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

SARP O/Wrocław i magistrat wyliczają wśród konkretów m.in. wyznaczenie stałych i czasowych stanowisk parkingowych oraz miejsc rekreacji, a także wprowadzenie zieleni wysokiej lub korekty istniejącej.