DODAJ

Wrocław: Jaki ma być park Grabiszyński? Ruszają konsultacje projektu rewitalizacji

Sport i rekreacja / Wrocław
Wrocław: Jaki ma być
Mariusz Bartodziej
2018-11-13 13:17:02
Magistrat będzie przyjmował przez kilkanaście dni uwagi co do zagospodarowania dwóch z sześciu stref parku. Konsultacje nad pozostałymi mają się zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku.

Urzędnicy ogłosili dzisiaj, 13 listopada, konsultacje poświęcone projektowi rewaloryzacji parku Grabiszyńskiego i Górki Skarbowców (o wyłonieniu wykonawcy informowaliśmy w sierpniu). Zaczną od sektora II (strefa pamięci) i VI (strefa osiedlowa).

Materiały inwestora


Temat jest dość obszerny, dlatego proponujemy następujący porządek rozmowy: wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania, podczas których zostanie omówiona koncepcja, a następnie jeszcze przez tydzień będzie można się odnieść do wszystkich propozycji poprzez elektroniczny formularz uwag – wyjaśniają przedstawiciele magistratu.

Oba spotkania odbędą się o 17:00 w Sali Kinowej Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej 18420 i 22 listopada. Uwagi poprzez formularz będzie można zgłaszać od 20 do 29 listopada. Konsultacje pozostałych czterech stref mają się zakończyć w II kwartale 2019 roku.

We wrześniu pisaliśmy o uspokajaniu przez Zarząd Zieleni Miejskiej mieszkańców zaniepokojonych planowanymi zmianami w parku.Raport z konsultacji istotny przy projektowaniu zmian

Biuro ds. Partycypacji Społecznej opublikowało 5 listopada raport z konsultacji prowadzonych od lutego do czerwca. Wraz z masterplanem mają być podstawą do prowadzonych dalszych dyskusji i przygotowywanego projektu. Ponadto w oparciu o wyniki badania powstanie do końca I kwartału 2019 roku suplement do masterplanu. – Pokazujący w sposób graficzny i opisowy zaakceptowane elementy parku wraz z uzasadnieniem wynikającym z konsultacji, aby jednoznacznie określić ramy dalszych działań w parku Grabiszyńskim – dodają urzędnicy.

Konsultacje pokazały, że do pogodzenia są interesy wielu grup mieszkańców. Rewaloryzacja obiektów zabytkowych powinna uwzględniać potrzeby różnych użytkowników oraz zachować wartości przyrodnicze i kulturowe parku – czytamy w raporcie.

Z jednej strony mieszkańcy wyrażają chęć utrzymania dzikiego charakteru i leśnego klimatu parku zamiast zagospodarowywanie zielonego terenu pod liczne atrakcje. Z drugiej strony zwracają uwagę na potrzebę dodatkowych nasadzeń, renowacji ścieżek, oświetlenia głównych alejek, czy zmodernizowania lub wybudowania nowego wybiegu dla psów. Ponadto wrocławianie popierają pomysł powiększenia parku o Ekopark i Ogrody Wrażeń, jednak nie w proponowanej obecnie formie. Jeśli chodzi o Górkę Skarbowców, to wolą pozostawić trasy rowerowe, niż utworzyć tor saneczkowy.

UM Wrocławia


Mieszkańcy zgłosili zastrzeżenia nie tylko do samego masterplanu, ale i jego przygotowania oraz prezentacji. Byli zaskoczeni brakiem zorganizowania dyskusji przed rozpoczęciem prac nad nim.

W przyszłości Zarząd Zieleni Miejskiej w razie realizacji tego typu dokumentacji przeprowadzi konsultacje społeczne już na wstępnym etapie tak, by zebrać uwagi mieszkańców i uwzględnić je w powstających dokumentach – zapewniają autorzy raportu.

Ponadto w listopadzie prace rozpocznie Rada Parku Grabiszyńskiego, powołana przez ZZM w tym roku. – Będzie ciałem doradczym w sprawach dotyczących zagospodarowania i utrzymywania parku Grabiszyńskiego – tłumaczą urzędnicy.

Z raportem można zapoznać się na stronie konsultacji.

Wikimedia Commons