DODAJ

Wrocław: Mieszkańcy nie chcą zabudowy ogródków przy parku Grabiszyńskim. Oczekują zmiany planu miejscowego

Wrocław
Wrocław: Mieszkańcy nie chcą
Mariusz Bartodziej
2019-04-02 08:13:41
W miejscu, gdzie czas spędzają przede wszystkim działkowcy, mają powstać docelowo m.in. osiedla domów i kilkupiętrowych bloków. Zamiast tego mieszkańcy liczą na otwarty teren rekreacyjny. W tym celu przygotowali petycję i proponują zaproszenie polskich architektów krajobrazu.

Wrocławianie przygotowali 27 marca petycję internetową, która trafi do magistratu i prezydenta miasta. Dotychczas podpisało się pod nią ponad 590 osób.

Dokument dotyczy zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2008 roku dla terenu sąsiadującego z parkiem Grabiszyńskim. Obecnie w rejonie ulic Odkrywców i Ślusarskiej znajdują się ogródki działkowe. Docelowo mogą tam powstać m.in. domy w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, a także trzy-pięciokondygnacyjne bloki z lokalami usługowymi. Mieszkańcy sugerują, by przeznaczyć ten obszar pod park, otwarte ogrody działkowe i tereny rekreacyjne.

Zabudowa wielorodzinna na obecnych terenach spacerowych wpłynie negatywnie na park, krajobraz, walory rekreacyjne oraz spowoduje problemy komunikacyjne w tej coraz gęściej zaludnionej części miasta – przekonują autorzy petycji. – Potrzebujemy więcej zieleni i terenów rekreacyjnych, a mniej spalin i betonu – żeby Wrocław nie tylko aspirował, ale stał się "miastem ogrodów".

Zaprosić architektów krajobrazu

Zdaniem pomysłodawców konsultacje w sprawie Masterplanu parku Grabiszyńskiego dowiodły, że wrocławianie "nie chcą ingerencji w park i że do najważniejszych priorytetów zaliczają ochronę przyrody i poprawę jakości życia". Jak dodają, osiedla wielorodzinnego mogą powstać w innych lokalizacjach z odpowiednio przystosowaną infrastrukturą.

Dlaczego, wzorem WUWA2, nie zaprosić polskich artystów/ogrodników/architektów krajobrazu i nie zaprojektować zaznaczonej na mapie części parku "wpisując" się w ciekawą historię tego miejsca? – pytają autorzy petycji.

Google Maps


Mieszkańcy pytani o zdanie

Park Grabiszyński czekają zmiany. W listopadzie informowaliśmy o ogłoszeniu przez miasto kilkuetapowych negocjacji (z racji dużego obszaru). Pisaliśmy wówczas również szeroko o wnioskach po pierwszych rozmowach z mieszkańcami. Projekt rewitalizacji terenu przygotowuje od sierpnia pracownia Leaf Project Studio.