[Wrocław] Działki na Maślicach pod blisko 300 mieszkań sprzedane bez odpowiedzi na wniosek ROźródło: UM Wrocławia

[Wrocław] Działki na Maślicach pod blisko 300 mieszkań sprzedane bez odpowiedzi na wniosek RO

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Miasto sprzedało nieruchomość przy alei Śliwowej za blisko 9 mln zł. Rada Osiedla Maślice pozostaje bez odpowiedzi na wniosek o zmianę planu miejscowego dla tego terenu. Urzędnicy odpowiadają, że pismo dotyczy też innych zagadnień, przez co "wymaga złożonej analizy".
Przetarg na sprzedaż nieruchomości blisko zbiegu ul. Maślickiej i al. Śliwowej prezydent ogłosił 14 lipca. Dziesięć dni później RO złożyła w Biurze Rozwoju Wrocławia wniosek dotyczący m.in. zmiany przeznaczenia tego obszaru z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną, o czym informowaliśmy w lipcu.
W licytacji 17 października wzięło udział pięć firm. Cena wywoławcza wynosiła 5,7 mln zł. Zwycięzca, Inter-Es Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k., przebił ją dokładnie o trzy miliony. Radni z Maślic nie otrzymali do tego czasu żadnej odpowiedzi na swoje pismo. Urzędnicy potwierdzają jego wpłynięcie i zarejestrowanie, ale nie odpowiadają bezpośrednio na pytanie, dlaczego przed rozstrzygnięciem przetargu nie ustosunkowali się do niego choćby częściowo.
Wniosek dotyczy nie tylko zmiany przeznaczenia terenu przy alei Śliwowej, ale także problematyki układu komunikacyjnego, zagadnień dotyczących parkowania, obszaru usytuowania dominant, wskaźników wysokości zabudowy oraz charakteru i formy planowanej zabudowy, co wymaga złożonej analizy – tłumaczy Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu.
Sławomir Czerwiński, przewodniczący zarządu osiedla Maślice, podkreśla, że na niedawnym kongresie rad osiedli urzędnicy zapowiedzieli decentralizację władzy w mieście. Z tego powodu oczekuje partnerskiego traktowania rad. – Skoro złożyliśmy wniosek, to uważamy, że powinien zostać rozpatrzony, choćby częściowo negatywnie.
Zdaniem Piotra Ponikowskiego, przedstawiciela Deweloper INTER-ES, obowiązujący plan miejscowy jest zgodny z polityką urbanistyczną miasta. Mówi, że jeśli podczas uchwalania nie został zmieniony, to argumenty dotyczące zmiany charakteru zabudowy były chybione. – Nie uważamy, aby tym razem wniosek spowodował procedowanie zmiany planu z pozytywnym skutkiem, zgodnym z oczekiwaniem składających.
UM Wrocławia

Więcej zieleni na Maślicach?

Sławomir Czerwiński zwraca uwagę, że nie chcieli całkowitego wycofania działki ze sprzedaży, ale ograniczenia współczynnika zabudowy i zwiększenia intensywności zieleni. – Taki kierunek powinno przecież obrać miasto, aspirujące do miana Zielonej Stolicy Europy. 
Małgorzata Szafran wyjaśnia, że w Biurze Rozwoju Wrocławia pracuje się nad planem zwiększenia powierzchni terenów zielonych na osiedlu, o czym poinformowano RO. – W projekcie nowego studium pojawią się dodatkowe tereny dedykowane wyłącznie terenom sportowo-wypoczynkowym i zieleni na obszarze Maślic.
Spór o problemy z infrastrukturą
Podkreślamy, że nie zależy nam na zatrzymaniu rozwoju osiedla pod względem mieszkaniowym. Nasz wniosek miał spowodować mniejszą intensyfikację zabudowy – twierdzi Sławomir Czerwiński z RO.
Piotr Ponikowski z Deweloper INTER-ES odpowiada, że we Wrocławiu co roku przybywa kilka tysięcy mieszkańców, którzy oczekują możliwości zakupu swoich wymarzonych czterech ścian. – Zazwyczaj są to ludzie młodzi, nieszukający rezydencji czy też domów jednorodzinnych. Na początku chcą zakupić mieszkanie szyte na miarę, zgodne z ich potrzebami i możliwościami finansowymi.
Sławomir Czerwiński dodaje – Kwartał ulic Maślickiej, Rędzińskiej i alei Śliwowej to jeden wielki plac budowy, z naciskiem na zabudowę wielorodzinną. Tamtejszy układ dróg jest nieprzystosowany do przyjęcia takiej liczby mieszkańców, jaką przewidują deweloperzy. Odpowiednia infrastruktura widnieje tylko w planach miejscowych.
Ponikowski mówi, że planowana konieczność rozbudowy okolicznej infrastruktury komunikacyjnej w dużej mierze spada na deweloperów. Dodaje, że w sąsiedztwie ich terenu inwestorzy realizują inwestycje wraz z modernizacją dróg. – Oczywiście do pełnej przebudowy potrzebna będzie ingerencja miasta, ale zapewne działania deweloperów, które w znacznym stopniu wspomagają przebudowę, jedynie poprawią ten stan, a nie doprowadzą do jego pogorszenia.
Czerwiński porusza również problem niewystarczającej liczby miejsc w placówkach edukacyjnych na Maślicach, co odczują przyszli mieszkańcy nowych osiedli. Piotr Ponikowski odpowiada, że to administracja państwowa i samorządowa odpowiadają za dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do liczby mieszkańców. – Deweloper, zapraszając atrakcyjną ofertą nowych lokatorów – podatników, powinien być postrzegany jako sprzymierzeniec zarówno dla władz miasta, jak i jego mieszkańców. Większa liczba młodych, dobrze wykwalifikowanych ludzi przyczynia się bezpośrednio do rozwoju Wrocławia, a nie jego paraliżu.

Nawet trzysta nowych mieszkań na Maślicach

Sprzedana nieruchomość o powierzchni ponad 1,7 ha jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną i skwery. Dodatkowo mogą tam powstać obiekty usługowe i urządzenia sportowe.
Zgodnie z naszą analizą, na tym terenie powstanie obiekt o powierzchni całkowitej około trzynaście tysięcy metrów kwadratowych, co, w zależności od przyjętej koncepcji funkcjonalnej, pozwoli nam na zaoferowanie naszym klientom około 250-300 lokali mieszkalnych – informuje Piotr Ponikowski z Deweloper INTER-ES.
APP Konarzewski Studio Projektowe ma opracować projekt osiedla do końca marca 2018 roku. W tym terminie inwestor planuje złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.
Od kilku miesięcy dokonaliśmy rozszerzenia planu inwestycji deweloperskich we Wrocławiu o peryferyjne obszary miasta. Maślice są prężnie rozwijającą się dzielnicą mieszkaniową, dobrze skomunikowaną z miastem, dającą duży potencjał inwestycyjny w realizacji obiektów mieszkaniowych – odpowiada Ponikowski na pytanie, dlaczego zdecydowali się na zakup nieruchomości przy al. Śliwowej.
Dodaje, że istotnym elementem jest również wartość gruntów. – Przy tym poziomie możemy realizować inwestycje, oferując naszym klientom lokale w bardzo atrakcyjnych cenach.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA