Lokum Deweloper zaprezentował wyniki finansowe po III kw. 2017 r.

Lokum Deweloper zaprezentował wyniki finansowe po III kw. 2017 r.

Wrocław
Orzech
Orzech
REKLAMA
Grupa Lokum Deweloper osiągnęła po III kw. 2017 r. 65 mln zł przychodów i 7,2 mln zł zysku netto (rok wcześniej było to odpowiednio 106,6 mln zł i 22,3 mln zł). Niższe wyniki r./r. związane są z harmonogramem realizacji tegorocznych inwestycji. Większość rozpoznań lokali w wyniku 2017 r. przypadnie na IV kw. W wynikach trzech kwartałów br. rozpoznano 189 lokali, wobec 328 w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Na koniec września potencjał rozpoznań na rok 2017 (679 lokali) został zrealizowany w 93% (lokale rozpoznane w wyniku, bądź lokale objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi w inwestycjach zakończonych w 2017 r.). Grupa osiągnęła rekordowo wysoką sprzedaż lokali – przez pierwsze trzy kwartały br. podpisała 651 umów deweloperskich i przedwstępnych (+55% r/r).
Realizujemy cele zgodnie z naszym tegorocznym planem i wcześniejszymi zapowiedziami. W IV kwartale przekażemy największą liczbę lokali, co znajdzie odzwierciedlenie w całorocznych wynikach finansowych Spółki – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper. – Zwiększamy sprzedaż, która przekładać się będzie na wyniki przyszłych okresów. Po trzech kwartałach br. sprzedaliśmy już 651 lokali, czyli tyle, ile w całym 2016 r. Wzrost ten jest efektem rosnącej skali działalności Lokum Deweloper, zarówno na dotychczasowym rynku wrocławskim, jak i krakowskim – dodaje.
W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku w inwestycjach możliwych do przekazania – umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi objętych zostało 630 lokali. Oznacza to, że na koniec września potencjał przekazań na 2017 rok został zrealizowany w 93%. Ten sam wskaźnik dla lokali przewidzianych do przekazania w 2018 roku wynosi 47%.
REKLAMA
Na koniec września Lokum Deweloper posiadał w ofercie 810 lokali w swoich krakowskich i wrocławskich inwestycjach (wobec 914 na koniec czerwca). W IV kwartale planowane jest wprowadzenie do sprzedaży kolejnego etapu Lokum di Trevi – ponad 200 lokali. Liczba lokali w realizacji (1767) jest bliska rekordowych poziomów dla spółki.

Grupa Lokum Deweloper utrzymuje silną pozycję finansową. Na koniec września br. dysponowała prawie 74 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, a zadłużenie finansowe netto Grupy wynosiło 86,8 mln zł. Większość zadłużenia finansowego stanowiły wyemitowane obligacje (serii A, C i D), o łącznej wartości nominalnej 145 mln zł, przy czym obligacje serii A o wartości nominalnej 30 mln zł, zgodnie z warunkami emisji, zostały wykupione 17 października 2017 r.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA