Miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych coraz bliżej

Miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych coraz bliżej

Wrocław
Orzech
Orzech
REKLAMA
W stolicy Dolnego Śląska trwa analiza ofert, jakie wpłynęły w przetargu na składanie ofert na uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych. Jak informuje wrocławski Urząd Miejski, wpłynęły trzy oferty od partnerów prywatnych, z którymi miasto przez wiele miesięcy negocjowało warunki uruchomienia. Są to oferty od firm Arriva (oferta samochodów elektrycznych Volkswagen E-up), Decatur (Renault ZOE) i Enigma (Nissan Leaf).
Oferty Enigma i Decatur, nie oczekują od miasta (co bardzo istotne i ważne) żadnej dopłaty do funkcjonowania wypożyczalni, natomiast Arriva zaproponowała kwotę 4,9 mln za cały okres zarządzania, tj. 5 lat. 
Oprócz oczekiwanej płatności ze strony miasta, kryteriami oceny ofert w tym przetargu są również funkcjonalność systemu wypożyczalni, a także podział zadań pomiędzy podmiotami, m.in.:
  • 100% nowej floty samochodów,
  • możliwość pozostawienia samochodów poza Stacjami, na ogólnodostępnych publicznych miejscach postojowych tzw. model free floating, 
  • liczby wykonania przez Miasto zasilania energetycznego do stacji z ładowaniem, baz,
  • liczby miejsc parkingowych, które będą do dyspozycji klientów wypożyczalni.
Aktualnie oferty są sprawdzane pod kątem merytorycznym. Klienci wypożyczalni będą mieli możliwość samodzielnego wypożyczenia i zwrotu jednego z ponad 200 samochodów elektrycznych zarówno na stacjach jak i poza nimi. W zależności od danej oferty partnerzy proponują różne modele samochodów, mogą być np. Renault ZOE, Volkswagen Golf Up, czy Nissan Leaf. Pierwsze samochody do dyspozycji mieszkańców w zależności od oferty mogą pojawić W 15-18 miesięcy od podpisania umowy. 
Do tego czasu obie strony, czyli gmina Wrocław i zwycięzca przetargu uzgodnią lokalizacje stacji i wybudują niezbędną infrastrukturę dla wypożyczalni samochodów elektrycznych. Przygotują również spójny wizualnie system wypożyczalni, biuro obsługi klienta (BOK) i niezbędne dla funkcjonowania całego systemu wypożyczalni specjalne oprogramowanie.
Władze stolicy Dolnego Śląska planują również, że dla uatrakcyjnienia funkcjonalności wypożyczalni będą zapewnione specjalne przywileje dla jej klientów m.in. bezpłatne parkowanie w strefie płatnego parkowania czy też umożliwienie korzystania z niektórych ulic wyłączonych obecnie z ruchu kołowego. 
REKLAMA
Całe zadanie prowadzone jest w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera dokonany zostanie w oparciu o koncesję na usługi. 
W skład kompleksowej usługi objętej przetargiem miejskim wejdzie m.in. udostępnienie minimum 200 samochodów elektrycznych, niezbędnych urządzeń ładowania pojazdów elektrycznych, oprogramowania do obsługi systemu, strony internetowej, biura obsługi klientów oraz wprowadzenie jednolitego oznakowania systemu z wykorzystaniem znaku graficznego miasta Wrocławia. 
Wynagrodzeniem partnera prywatnego, wybranego w przetargu będzie prawo do pobierania opłat z przedmiotu partnerstwa. 
Realizacja zadania polegającego na stworzeniu miejskiej sieci wypożyczalni samochodów elektrycznych we Wrocławiu ma na celu promowanie niskoemisyjnego środka transportu i zachęcenie mieszkańców do rezygnacji lub istotnego ograniczenia korzystania z własnego samochodu w obszarze centrum miasta. 
Dzięki uruchomieniu wypożyczalni zostanie uwolniona przestrzeń miejska, efektywniej wykorzystana infrastruktura drogowa, a przede wszystkim nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA