DODAJ

Wrocław: Prywatny inwestor zbuduje na Kowalach ośrodek sportowy? Miasto oddaje w użytkowanie grunt

Wrocław
Wrocław: Prywatny inwestor zbuduje
Mariusz Bartodziej
2019-08-05 15:25:52
Kilkuhektarowy teren przy zbiegu ulic Czajczej i Kwidzyńskiej jest przeznaczony m.in. pod handel, produkcję, czy usługi związane z transportem. Urzędnicy preferują tam jednak działalność turystyczno-rekreacyjną, którą miałby prowadzić prywatny inwestor. Szacują wartość obszaru na ponad 6 milionów złotych netto.

Magistrat ogłosił 24 lipca pisemny przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej (z licznymi krzewami i drzewami) nieruchomości przy ul. Czajczej/Kwidzyńskiej. Składają się na nią działki nr 3/4, 3/7, 4/4, 5/1, 5/3, 5/19, 17/44 oraz 17/48. Ich łączna powierzchnia wynosi 4,6519 ha. Zainteresowani mogą nadsyłać oferty do 26 września. 3 października nastąpi ich otwarcie i ocena formalna. Uczestnicy muszą podać informacje o prowadzonej działalności oraz przewidywanych źródłach finansowania zakupu prawa użytkowania i realizacji inwestycji, a także przedstawić koncepcję zagospodarowania obszaru.

Cena wywoławcza wynosi 6 mln 30 tys. zł netto. Zwycięzca zapłaci na start 20% kwoty osiągniętej w postępowaniu, a co roku 1% za przeznaczenie terenu pod działalność sportową lub 2% pod turystyczną. W ciągu trzech lat od dnia nabycia musi rozpocząć zabudowę (wykonać fundamenty), a w przeciągu pięciu od tego samego momentu ją zakończyć (gotowy obiekt w stanie surowym zamkniętym). W przeciwnym razie koszty użytkowania mogą wzrosnąć.

UM Wrocławia


Powstanie nowy ośrodek sportowy?

Co najmniej 30% pow. nieruchomości przy ul. Czajczej/Kwidzyńskiej musi zająć zieleń (70% wysoka). Pozostałą plan miejscowy przeznacza pod zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą (budynki wysokie na maksymalnie 15 m w najwyższym punkcie dachu). Kryje się pod tym m.in. obsługa firm i klientów; transport; produkcja; budownictwo oraz handel detaliczny i hurtowy. Miasto preferuje funkcję turystyczną (biura podróży, hotele, czy motele), gastronomiczną (restauracja, kawiarnia, piwiarnia itd.) oraz wypoczynkową (obiekty i ośrodki sportowe oraz rekreacyjne, np. lodowiska, baseny, boiska, siłownie, ścianki wspinaczkowe itp.) – pod warunkiem lokalizacji w obiektach kubaturowych.

Ze względu na dużo większe możliwości egzekwowania realizacji tych funkcji, miasto podjęło decyzję o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wyjaśnia nam Maja Wysocka z biura prasowego magistratu.

Urzędnicy mogą rozwiązać umowę, jeśli użytkownik korzysta z terenu w sposób sprzeczny z określonym w niej przeznaczeniem – zwłaszcza jeśli nie wybudował wymaganego budynku.

Parcele na sprzedaż i nowe mieszkania

Miasto chce także sprzedać działki na Kowalach przeznaczone pod aktywność gospodarczą z wyłączeniem sprzedaży paliw. Łączna powierzchnia dwóch nieruchomości w rejonie ul. Kowalskiej przekracza 1,6 ha. Część miejskich gruntów w okolicy trafiła już w prywatne  ręce. O obu sprawach donosiliśmy w lipcu.

UM Wrocławia


W tym samym miesiącu informowaliśmy, że w tej części miasta przybędzie również inwestycji mieszkaniowych. Do rozpoczęcia budowy kilkunastu bloków zbliża się Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Wspominaliśmy wówczas o jeszcze kilku realizowanych bądź planowanych osiedlach.