Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy inwestuje ponad 60 milionów w nowe centra badawczeźródło: Investphoto.pl

Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy inwestuje ponad 60 milionów w nowe centra badawcze

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Kompleksy na Placu Grunwaldzkim oraz w Biskupinie będą gotowe odpowiednio za około dwa i trzy lata. Zbuduj je Warbud z Warszawy. Choć uczelnia planowała początkowo wydać przeszło 40 milionów złotych, inwestycja okazała się o prawie połowę droższa. Jest częścią projektu obejmującego stworzenie sześciu nowych ośrodków badawczo-wdrożeniowych.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rozstrzygnął 18 lipca drugi przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt wraz z wyposażeniem oraz Centrum Biologii Stosowanej i Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności. Chętni mogli zgłaszać się do 17 maja. Budimex S.A. oczekiwał 63 mln 787 tys. zł brutto, a Warbud S.A.62 mln 972 tys. zł. Tylko druga z ofert spełniła kryteria formalne. Uczelnia postanowiła dołożyć brakujące środki (chciała wydać maksymalnie 62 mln 5 tys. zł).
W przypadku CEZZ wykonawca będzie miał rok od dnia zawarcia umowy na przygotowanie finalnego projektu, a 22 miesiące (od tego samego momentu) na budowę. Za to CBS musi zaprojektować w ciągu 14 miesięcy, a wybudować do 28 kwietnia 2022 roku.
Dwadzieścia milionów różnicy
Pierwszy przetarg UPWr unieważnił w styczniu. Wówczas zamierzał przeznaczyć na ten cel 44 mln 10 tys. zł. Zgłosiło się trzech uczestników: Control Process EPC2 Sp. z o.o. (91 mln 918 tys. zł), Budimex (69 mln 473 tys. zł) oraz Warbud (64 mln 207 tys. zł).
Inwestycja będzie częścią Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (w skrócie CIT). W ramach niego powstanie w sumie sześć ośrodków badawczo-wdrożeniowych, głównie w stolicy Dolnego Śląska. O szczegółach projektu nastawionego na współpracę z przedsiębiorcami i wnoszącego wkład w funkcjonowanie społeczeństwa pisaliśmy w styczniu. Jest współfinansowany ze środków unijnych i samorządowych.

Katedra przy placu Grunwaldzkim do rozbudowy

Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt powstanie przy pl. Grunwaldzkim 45, na terenie istniejącego kampusu. Wykonawca usunie wybiegi dla zwierząt oraz drzewa (siedem) i krzewy (dwa). W ich miejsce rozbuduje Katedrę Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych o parterowy obiekt o powierzchni zabudowy 342 mkw. i kubaturze 1 385 metrów sześciennych. Znajdą się w nim wiwarium i laboratoria. Ponadto zwycięska firma przebuduje część pomieszczeń stojącego budynku i wyposaży je w nową aparaturę.
REKLAMA
Planuje się rozbudowę i wykorzystanie istniejących obiektów i pomieszczeń oraz wyposażenie ich w systemy wentylacji mechanicznej, śluzy bezpieczeństwa, regały wyposażone w indywidualne wentylowane klatki z systemem bezściółkowym do hodowli i monitoringu funkcji życiowych zwierząt, sterylizatory, automatyczne stacje zadawania wody i paszy, utworzenie sali sekcyjnej oraz laboratorium – wylicza uczelnia.
Powstaną pracownie genomiki i transkryptomiki, cytometrii i sortowania komórek, metabolomiki, a także molekularnej diagnostyki mikroorganizmów. Inwestycja umożliwi naukowcom nie tylko zwiększenie skali analiz, ale też prowadzenie takich, które obecnie nie są możliwe.

Nowe laboratoria służące pracy nad żywnością

Większe roboty w ramach tego zamówienia szykują się przy ul. Chełmońskiego 39/41. Przyszły wykonawca wyburzy zlokalizowane pod tym adresem dwa parterowe warsztaty oraz przeniesie węzeł cieplny. Do tego wytnie osiem krzewów i cztery drzewa, a 25 przesadzi (inwestor planuje nasadzenia niskiej zieleni). W ich miejsce postawi trzykondygnacyjne Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności (hala produkcyjna i suszarnia na parterze, laboratoria i pracownie wyżej). Jego powierzchnia zabudowy wyniesie 2,2 tys. mkw., użytkowa 5,6 tys. mkw., a kubatura 27 tys. metrów sześciennych. Zatrudnienie stałe znajdzie 48 osób, a czasowe 61. Będą mieli do dyspozycji 104 miejsca parkingowe i sześć stojaków na rowery.
Celem inwestycji jest stworzenie ośrodka naukowego dla potrzeb przeniesienia wyników badań laboratoryjnych do skali tzw. "małej techniki" i półtechnicznej (głównie w wyniku wykorzystania przewidzianych do instalacji linii technologicznych) w zakresie opracowania nowych technologii wytwarzania oraz receptur finalnych produktów żywnościowych – wyjaśnia Uniwersytet Przyrodniczy.
Szczególną uwagę zwraca na możliwość tworzenia "innowacyjnych technologii pozyskiwania bioaktywnych składników zawartych w żywności nowej generacji". Dzięki temu będą mogły powstać nowe produkty spożywcze o zaprojektowanych funkcjonalnych właściwościach.
Opracowane produkty będą, m.in., należeć do grupy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, co wzbogaci ofertę rynkową i eksportową polskiego przemysłu spożywczego – dodaje uczelnia.
W ramach centrum powstanie 14 laboratoriów: innowacyjnych technik pozyskiwania i utrwalania bioaktywnych składników żywności, innowacyjnych technologii serowarstwa, przetwórstwa mięsa, nutraceutyków i żywności funkcjonalnej, owoców i warzyw, surowców zbożowych, gastronomicznych i linia do obróbki cieplnej potraw, innowacyjnych produktów ekstrudowanych i funkcjonalnych preparatów polisacharydowych, oceny oddziaływania rolnictwa na środowisko, biotechnologii i mikrobiologii, biologii molekularnej komórki i genomiki porównawczej, pasz i żywienia zwierząt, izolowania i analizy składników bioaktywnych, a także ośrodek badań przedklinicznych i transplantacji komórkowych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA