Wybrzeże Helskie – zakończyła się rozbudowa ulicy wraz z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Warszawieźródło: UM Warszawa

Wybrzeże Helskie – zakończyła się rozbudowa ulicy wraz z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Warszawie

REKLAMA
Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Praga-Północ i polegała na przebudowie ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Wybrzeże Helskie od ul. Okrzei do mostu Gdańskiego. Zakres opracowania obejmował odcinek o długości ok. 2,2 km.
Celem inwestycji była budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz rozbudowa ciągu ul. Wybrzeże Szczecińskie – ul. Wybrzeże Helskie z uwzględnieniem potrzeb ruchu rowerowego oraz pieszego. Projekt uwzględniał rozmieszczenie mobilnych zapór przeciwpowodziowych umożliwiających zabezpieczenie terenu zalewowego w przypadku podwyższonego stanu wód na rzece Wiśle.

ZAKRES PRAC
REKLAMA
Przyjęty wariant przebudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m.
Podstawowe parametry drogi:
 • Klasa techniczna ulicy: G
 • Prędkość projektowa [Vp]: 50 km/h (ograniczona oznakowaniem pionowym)
 • Prędkość miarodajna [Vm]: 60 km/h
 • Przekrój uliczny: 3 x 3,25 m
 • Szerokość jezdni: 9,75 m
 • Minimalna szerokość chodników: 2,00 m
 • Minimalna szerokość ścieżki rowerowej: 2,00 m
 • Skrajnia drogowa pionowa: 4,6 m
 • Skrajnia rowerowa pozioma: 0,25-0,50 m
Główne założenia dokumentacji projektowej to:
 • pozostawienie kierunków pasów ruchu zgodnie ze stanem istniejącym;
 • utrzymanie skrzyżowania ul. Wybrzeże Helskie/ul. Kłopotowskiego;
 • utrzymanie istniejącej geometrii skrzyżowań z zapewnieniem odpowiednich szerokości korytarzy ruchu (przejezdność);
 • utrzymanie przejścia dla pieszych w okolicy mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz lokalizacja dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach: ul. Wybrzeże Szczecińskie/ul. Okrzei (wlot północny); ul. Wybrzeże Helskie/ul. Ratuszowa (wlot południowy);
 • poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez zastosowanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej;
 • poprawa walorów użytkowych ciągu ulic Wybrzeże Szczecińskie – ul. Wybrzeże Helskie poprzez rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej w postaci budowy drogi rowerowej po stronie wschodniej oraz zachodniej na całym ciągu ulic Wybrzeże Szczecińskie – ul. Wybrzeże Helskie;
 • powiązanie nowo projektowanej infrastruktury z istniejącą ścieżką rekreacyjną oraz terenami rekreacyjnymi nad Wisłą, rozbudowa istniejących chodników;
 • budowa kładki pieszo-rowerowej (w poziomie ulicy, równolegle do istniejących obiektów drogowych nad Kanałem Praskim);
 • rozbiórka nawierzchni oraz przebudowa muru oporowego dla przeprowadzenia chodnika oraz drogi rowerowej na wysokości pomnika Kościuszkowców;
 • utrzymanie możliwości parkowania w weekendy i dni świąteczne na skrajnym pasie jezdni na wysokości ZOO;
 • poprawa stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych.
System zabezpieczenia przeciwpowodziowego, który jest częścią inwestycji polegał będzie na budowie muru oporowego (żelbetowego) wzdłuż drogi. Dla zabezpieczenia skarp po stronie zachodniej muru przeciwpowodziowego (od strony rzeki Wisły) przewiduje się narzut kamienny. Rozwiązanie to zabezpieczy skarpę i mur przed podmywaniem w czasie podwyższonych stanów wód. Projektowane zabezpieczenie przeciwpowodziowe ma stanowić kontynuację muru na Kanale Praskim, który powstanie w ramach realizacji inwestycji Port Praski. Koniec muru zlokalizowany ma być na północ od mostu Gdańskiego.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA