Zmodernizowana zostanie trasa łącząca Wrocław z Lubinem (fragmenty dróg krajowych nr 36 i 94)GDDKiA

Zmodernizowana zostanie trasa łącząca Wrocław z Lubinem (fragmenty dróg krajowych nr 36 i 94)

Orzech
Orzech
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała w piątek 31 marca umowę na prace przygotowawcze dla przebudowy ok. 60 km dróg krajowych nr 94 i 36 pomiędzy Wrocławiem i Lubinem. Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie przepustowości drogi łączącej ośrodki o dużym znaczeniu gospodarczym i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Dokumentacja jest niezbędna do dalszych etapów prac  

W ramach podpisanej umowy firma Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z Koncepcją programową (STEŚ-R), a także przygotuje materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Prowadzone prace zostaną poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą. Po uzyskaniu DŚU wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ, zostaną opracowane elementy Koncepcji programowej w podziale na odcinki realizacyjne. Wartość umowy to ok. 21,5 mln zł.   

Przebiegi drogi  

W dokumentacji STEŚ-R zostaną opracowane warianty przebiegu trasy. Zakładać będą one rozbudowę ok. 60 km drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi.  Trasa będzie przebiegać przez trzy powiaty: lubiński, legnicki oraz średzki.   

W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, zakłada się rozbudowę drogi do przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) w parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przekrój dróg zostanie zweryfikowany na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R.    

REKLAMA

Bezpieczna droga  

W ramach inwestycji planowana jest budowa obwodnic wybranych miejscowości, przebudowa istniejących skrzyżowań i budowa nowych. Powstaną chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Wykonane zostaną elementy ochrony środowiska, oświetlenie drogowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Parametry drogi zostaną dostosowane do prognozowanych natężeń ruchu z jednoczesnym dostosowaniem konstrukcji drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.  

Realizacja tej trasy spowoduje odciążenie istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast i miejscowości. Dzięki podniesieniu standardów środowiskowych, obniżeniu poziomu hałasu i zanieczyszczeń w obszarach zabudowy wpłynie na poprawę warunków życia. 

Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowań przetargowych w systemie Projektuj i buduj.

GDDKiA

Źródło: GDDKIA

Komentarze (2)

Napisz komentarz
Marcin(gość)
Nie wiadomo. To dopiero wyjdzie po tej fazie.
Lukasz(gość)
Witam. Czy mniej więcej wiadomo jak bedzie ta droga przebiegać, przynajmnie na trasie do Środy Śląskiej ? Pozdrawiam.
REKLAMA