Znamy wykonawców prototypu polskiego elektrycznego pojazdu dostawczego NCBR

Znamy wykonawców prototypu polskiego elektrycznego pojazdu dostawczego

WIZUALIZACJE
Orzech
Orzech
REKLAMA

Dwa podmioty zakwalifikowały się do trzeciego etapu przedsięwzięcia "e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1", realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Teraz, wykonawcy pracować będą nad opracowaniem i wykonaniem prototypów pojazdów oraz nad ich dalszym rozwojem.

Celem przedsięwzięcia "e-Van" jest stymulowanie wzrostu polskiej branży motoryzacyjnej poprzez wsparcie rozwoju i wdrożenia na rynek technologii alternatywnych źródeł energii w uniwersalnych pojazdach dostawczych o napędzie elektrycznym kat. N1. Powstały pojazd ma cechować się przede wszystkim wysoką niezawodnością i trwałością, funkcjonalnym i ergonomicznym wnętrzem, nowoczesnym wyglądem oraz być oparty o uniwersalną platformę jezdną przeznaczoną pod różne zabudowy. Przy wykorzystaniu finansowania, uruchomionego w ramach procedury zamówień przedkomercyjnych, opracowane zostaną pojazdy dostawcze kat. N1, o uniwersalnym zastosowaniu, charakteryzujące się zasięgiem co najmniej 250 km w przypadku pojazdu bateryjnego (BEV), przy ładowności co najmniej 1000 kg.

Trzeci etap rozpoczęty

W drugim etapie czterech wykonawców przygotowało dokumentacje techniczną na bazie której powstaną prototypy pojazdów. Po ocenie wyników ich prac, NCBR dokonało wyboru dwóch najlepszych projektów. Są to pojazdy o napędzie elektrycznym.

Wykonawcy pojazdów to Innovation AG. Sp. z o.o. ze Zgorzelca oraz Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. j. ze Starachowic.

Pojazd Innovation AG. Sp. z o.o.

NCBR
REKLAMA

Pojazd Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. j.

NCBR

Teraz ich zadaniem będzie opracowanie i wykonanie prototypów pojazdów (platform z zabudową testową) i dokumentacji technicznej zabudowy testowej pojazdów w ramach dokumentacji technicznej pojazdu. Na prace mają kolejny rok. Wykonawcy za realizację prac w trzecim etapie otrzymają wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 14 mln zł każdy.

W I kwartale 2023 r. NCBR dokona oceny prototypów przedstawionych do oceny przez podmioty biorące udział w przedsięwzięciu. Do czwartego etapu mają szansę przejść obydwaj wykonawcy, o ile ich konstrukcje przejdą testy pozytywnie oraz spełnią one wymagania jakościowe.

Łączny budżet całego przedsięwzięcia "e-Van" to 52 mln zł. Maksymalny łączny budżet brutto możliwy do uzyskania przez pojedynczego wykonawcę, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym BEV określony został na poziomie 20,4 mln zł. Pierwsze prototypy pojazdów będą gotowe w I kwartale 2023 roku, a gotowy już pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1 – w IV kwartale 2023 r.

Przedsięwzięcie "e-Van" współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pozakonkursowego pn.: "Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych". Projekt o numerze: POIR.04.01.03-00-0001/16.

Źródło: NCBR

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA