DODAJ

Postępy w budowie nowej siedziby Muzeum Śląskiego

Budynki użyteczności publicznej / Katowice
Postępy w budowie nowej
graviteo
2012-10-11 16:13:39

Budowa Muzeum Śląskiego wkracza powoli w fazę wykończeniową. Już w październiku cały budynek zostanie szczelnie zamknięty na okres zimowy, a w jedynym wystającym nad powierzchnię ziemi budynku administracyjnym montowane są okna.

Malowanie ścian i sufitów, montaż podłóg i sufitów podwieszanych, gniazdek, osprzętu i oświetlenia to tylko niektóre z prac przeprowadzonych w najbliższych miesiącach w budynku głównym nowej siedziby. Obecnie wylewane są stropy ostatnich kondygnacji i jeszcze w październiku zakończone zostaną prace przy konstrukcji żelbetowej obiektu, co pozwoli na szczelne zamknięcie budynku na okres zimowy. Przed nami jeszcze m.in. instalacja mebli magazynowych i regałów bibliotecznych, wyposażenie muzeum w urządzenia audiowizualne oraz montaż ścianek ekspozycyjnych na przestrzeniach wystawienniczych. Na dachu układane są obecnie warstwy izolacyjne, które po zasypaniu i ukształtowaniu terenu utworzą teren zielony będący otwartą przestrzenią parkową. Cały budynek administracyjny zostanie następnie obłożony szklanymi łuskami, nawiązując do szklanych boksów wystających z dachu głównego gmachu nad powierzchnię ziemi. Na ukończeniu jest także dobudowywana do wieży wyciągowej szybu Warszawa konstrukcja stalowa, w której poruszać się będzie specjalnie przygotowana i odporna na warunki atmosferyczne szklana winda. Jednocześnie z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego prowadzone są prace projektowe nad koncepcją zagospodarowania północnej części Kwartału Muzeów, na której znajduje się znaczna część pokopalnianych obiektów zabytkowych. Koncepcja w kilku wariantach będzie przedstawiać możliwości rewitalizacji poprzemysłowego terenu na funkcję kulturalną. Projektowany jest również parking naziemny na potrzeby autobusów i samochodów zasilanych gazem, który skomunikowany zostanie z nowobudowaną przez miasto ulicą Dudy-Gracza.Inwestycja o takiej skali jak budowa nowego Muzeum Śląskiego wiąże się również z problemami występującymi w trakcie realizacji prac budowlanych, skutkujących sporem pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót. Dotychczas wykonawca zgłosił do inżyniera kontraktu 11 roszczeń zarówno terminowych jak i finansowych na łączną kwotę ponad 14 mln zł. Na chwilę obecną żadne z roszczeń nie zostało zatwierdzone, będąc tym samym przedmiotem dalszych weryfikacji.Na chwilę obecną nie ma także żadnych zmian we wcześniej ustalonym harmonogramie prac, zatem zgodnie z deklaracjami firmy Budimex złożonymi 15 września br., marzec 2013 roku jest możliwym terminem zakończenia prac budowlanych.źródło: Muzeum Śląskie