DODAJ

KE zgadza się na dofinansowanie DW nr 747

Drogi i mosty / Kamień
KE zgadza się na
RynekInfrastruktury
2013-08-22 11:33:49

Projekt związany z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień, realizowany na terenie województwa lubelskiego, otrzyma blisko 363 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinkach o łącznej długości około 47 km, w tym budowa trzech obwodnic miast: Bełżyc, Chodla i Opola Lubelskiego.


 


Celem projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Dzięki usprawnieniu komunikacji na obszarze województwa nastąpi podniesienie konkurencyjności gospodarczej i turystycznej. Poprawią się warunki życia mieszkańców miast poprzez ograniczenie uciążliwych efektów ruchu drogowego, skrócenie czasu podróży i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.


 


Projekt stanowi etap szerszego przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień, który obejmuje także budowę mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z drogami dojazdowymi.


 


Beneficjentem projektu jest Województwo Lubelskie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 550 688 883,36 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 362 844 740,70 zł. Planowany termin zakończenia projektu to pierwszy kwartał 2015 r.