DODAJ

Mieszkańcy Kleciny chcą przebudować ulicę. Urzędnicy proponują rozwiązanie

Drogi i mosty / Wrocław
Mieszkańcy Kleciny chcą przebudować
Mariusz Bartodziej
2017-10-03 08:09:16
Ulica Jutrzenki, przebiegająca przez wrocławskie osiedla Klecina i Oporów, aż do alei Piastów, ma zostać przebudowana. Mieszkańcy zbierają fundusze na remont, a miasto proponuje inne rozwiązanie.

Mieszkańcy skupieni wokół Inicjatywy Jutrzenka od początku roku prowadzą zbiórkę na gruntowny remont drogi, w ramach którego m.in. wybudowano by chodnik i oświetlenie. Miasto wyceniło inwestycję na dwa miliony złotych. Wnioskujący muszą wnieść dziesięć procent wkładu własnego. Nadal nie udało im się zebrać całej kwoty.

Pod koniec września radni z Oporowa i Kleciny spotkali się z przedstawicielami magistratu. Ci zaproponowali inne rozwiązanie. Na ul. Jutrzenki, od Oporowa do wysokości ogródków, miałby zostać wylany asfalt o szerokości 4,5 m. Dalej, w stronę Kleciny – już nie.

UM Wrocławia


Dodatkowo, jeszcze w tym bądź przyszłym roku, powstałoby trwałe przedzielenie, uniemożliwiające przejazd tą ulicą między osiedlami. Najprawdopodobniej nawet mimo zebrania przez mieszkańców 200 tys. na remont ulicy, pozostałaby ona przecięta np. słupkami. Ruch miałby się ograniczyć do pieszego i rowerowego. Mieszkańcom Oporowa służyłaby jako droga dojazdowa do posesji.

Oprócz tego nowa inwestycja dewelopera Ancona przy ul. Jutrzenki (11 MW-U) ma być skomunikowana drogą 2KD-Z (tzw. "zetka") do ul. Kupieckiej i dalej do Karmelkowej. Droga ma być wybudowana przez Dewelopera przy częściowym udziale Gminy. Załączona grafika przedstawia trasę przebiegania planowanej "zetki". W przypadku wybudowania omawianej przegrody, ruch z osiedli wielorodzinnych, powstających przy ul. Jutrzenki oraz Dożynkowej, miałby zostać skierowany na "zetkę". Nie byłoby za to możliwe przejechanie samochodem w stronę mostu na Oporowie ulicą Jutrzenki. Jednocześnie ulica Jutrzenki pomiędzy "zetką" a Buraczaną miałaby pozostać ciągiem pieszo-rowerowym, zgodnie z obecnie obowiązującym MPZP – informują radni.

RO Klecina ma do 13 października przedstawić swoje stanowisko w sprawie propozycji miasta. Do tego czasu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie.

UM Wrocławia