DODAJ

MdM – jaki wybór na początku III kw. 2014 r.?

Polska
MdM – jaki wybór
Kajtman
2014-07-21 16:58:33

Jaki procent oferty w poszczególnych miastach mają do dyspozycji osoby zamierzające zakupić swoje pierwsze mieszkanie z pomocą państwa? Znamy już najnowsze dane.Cały czas występują bardzo duże rozbieżności w dostępności mieszkań kwalifikujących się do objęcia programem. W Gdańsku limit cenowy dla III kw. 2014 wprawdzie nieco spadł, ale różnica nie była na tyle znacząca, by wpłynąć zauważalnie na zmniejszenie udziału tego rodzaju lokali w całkowitej ofercie. W dalszym ciągu stanowią one nieco ponad połowę oferty. W Poznaniu sytuacja dla klientów zainteresowanych dopłatą od państwa także prezentuje się korzystnie. Mniej więcej co trzeci lokal spełnia narzucone kryteria. Mieszkańcy Warszawy w tym zakresie odnotowali lekką poprawę, podczas gdy zauważalny wzrost całkowitej oferty we Wrocławiu przełożył się na spadek odsetka kwalifikujących się do MdM mieszkań. Udziały mieszkań spełniających wymogi omawianego programu wynoszą na wspomnianych rynkach odpowiednio 12% oraz 8%. Tradycyjnie na szarym końcu pozostaje Kraków, chociaż trzeba przyznać, iż sytuacja wprawdzie bardzo powoli, ale jednak się poprawia. Odsetek mieszkań spełniających kryteria programu MdM wzrósł z 3,9% na początku 2014 do 5% na początku III kw. 2014 r. Nie zmienia to jednak faktu, iż na tle pozostałych miast wojewódzkich dostępność odpowiednich lokali w Krakowie w dalszym ciągu wygląda bardzo mizernie. Sytuację w kolejnych kwartałach wyraźnie poprawią mieszkania wprowadzone na Czyżynach przez Budimex Nieruchomości.Dostępność mieszkań kwalifikujących się do MdM oraz limity cenowe
MiastoUdział w całkowitej ofercie (%)Limity cenowe na III kw. 2014Warszawa11,7%6 126,9Kraków5,0%5 013,8Wrocław8,1%4 983,6Poznań31,0%5 907,0Gdańsk50,8%5 425,8Opracowanie: Emmerson Realty, Dział Badań i Analiz


 


Dostępność mieszkań przekłada się oczywiście na zainteresowanie programem w poszczególnych miastach. Poniżej prezentujemy liczbę dopłat przyznaną mieszkańcom poszczególnych miast wojewódzkich. Jak można zobaczyć Gdańsk nie ustępuje wyraźnie Warszawie, pomimo ogromnej różnicy dotyczącej wielkości tych rynków. Poznań także prezentuje się wyjątkowo dobrze na tle większych rynków: Krakowa i Wrocławia.


 


Emmerson Realty S.A.