DODAJ

Gliwice: Raport z budowy DTŚ

Drogi i mosty / śląskie
Gliwice: Raport z budowy
RynekInfrastruktury
2014-03-03 11:20:32

Na całej budowie Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach praca wre. Trwa wylewanie kolejnych merów ścian szczelinowych, wznoszenie obiektów mostowych i roboty drogowe.


 


Realizacja DTŚ w Gliwicach została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy o długości 2,8 km biegnie od granicy z Zabrzem do ulicy Kujawskiej i realizuje go Skanska. Kolejny 5,6-kilometrowy fragment prowadzi od ulicy Kujawskiej do węzła DK-88 z ulicą Portową i buduje go konsorcjum Eurovia i Bilfinger Infrastructure.


 


Budują węzeł z A1 i wiadukty


Na odcinku firmy Skanska powstaniemiędzy innymi przypominający koniczynę węzeł drogowy DTŚ z autostradą A1. W tym miejscu wykonano już roboty fundamentowe mosty nad Kłodnicą i nad autostradą. W części gotowe są przyczółki i podpory pośrednie.


 


Trwają też prace związane z betonowaniem ustroju nośnego obiektu głównego. Roboty są prowadzone etapami i zakończą się wiosną. Na węzeł składa się także osiem łącznic. Te po stronie autostrady zostaną poprowadzone na przygotowanych już nasypach drogowych, natomiast te po stronie wschodniej znajdą się na budowanych obiektach inżynierskich.


 


Na pierwszym odcinku Drogowej Trasy Średnicowej zaprojektowano wiadukty drogowe nad torami kolejowymi, ulicą Wschodnią, Błonie i Kujawską. Są one praktycznie gotowe, a stan zaawansowania prac wynosi 90 procent.


 


Jeżeli chodzi o budowę konstrukcji nawierzchni, największe postępy widać w rejonie ulicy Kujawskiej. Tam wykonano już warstwy ścieralne z betonu asfaltowego. Firma Skanska powinna zakończyć prace na swoim odcinku jesienią bieżącego roku.


 


Tunele i wiadukty w budowie


Na kolejnym gliwickim odcinku DTŚ budowanym przez Eurovię i Bilfinger Infrastructure. Prace koncentrują się aktualnie na budowie murów oporowych i tunelu w śródmieściu w technologii ścian szczelinowych. Pod ulicą Zwycięstwa i Dworcowa DTŚ zostanie poprowadzona 493-metrowym tunelem.


 


Trwa też budowa wiaduktów i kładek w ciągu drogi krajowej nr 88, ulicy Konarskiego i w rejonie ulicy Robotniczej. Prowadzone są ciągle prace przezbrojeniowe polegające na przełożeniu istniejących sieci i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, sieci energetycznych i teletechnicznych.


 


Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają też prowadzić roboty drogowe obejmujące powstawanie wykopów i nasypów. Odcinek G2 powinien zostać zakończony w III kwartale przyszłego roku.