DODAJ

Podpisano porozumienie w sprawie DTŚ

Drogi i mosty / śląskie
Podpisano porozumienie w sprawie
graviteo
2013-07-15 13:08:46

Prezydenci Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca 11 lipca br. podpisali porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie I etapu prac przygotowawczych, na wykonanie których miasta starać się będą o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, szczególnie odcinka w kierunku Sosnowca sprawi, że tereny zlokalizowane wokół niej będą zachętą dla inwestorów. Jeśli chodzi o odcinek w kierunku Jaworzna, to pozwoli on odciążyć ruch w centrum miasta - wyjaśniał Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice.Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Mysłowicach, w większości zaplanowana została śladem istniejących już dróg. Jedynie jej pierwszy odcinek, biegnący od węzła Wilhelmina w Katowicach do węzła Janów w Mysłowicach, wymagał będzie budowy od podstaw. W kierunku Sosnowca droga poprowadzona zostanie śladem ulic: Bończyka i Obrzeżnej Północnej do węzła ,,3-go Maja" lub ,,S-1". Z kolei w kierunku Jaworzna DTŚ będzie biegła od węzła Janów zlokalizowanego w dzielnicy Bończyk oraz śladem ulicy Obrzeżnej Zachodniej do węzła ,,Jęzor".I etap prac przygotowawczych obejmował będzie opracowanie studium transportowego, opracowanie dokumentacji, koncepcji technicznej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie studium wykonalności dla złożenia wniosku o dofinansowanie.Wstępnie szacuje się, że koszty opracowania wyniosą ok. 2,3 mln zł, z czego 700 tys. zł przypadać będzie na Mysłowice.Termin zakończenia I etapu planuje się na 15 sierpnia 2015 r.


 


źródło: UM Mysłowice