DODAJ

SEJ: Przetarg na budowę bloku fluidalnego

śląskie
SEJ: Przetarg na budowę
RynekInfrastruktury
2012-02-02 11:52:35

Spółka Energetyczna Jastrzębie ogłosiła przetarg na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompletnego bloku kogeneracyjnego wyposażonego w turbinę upustowo – kondensacyjną, kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, przystosowany do współspalania z węglem biomasy oraz mułów węglowych. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie instalacje pomocnicze i powiązanie bloku z istniejącą infrastrukturą na obiekcie.


 


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zrealizowanie budowy bloku w formule „pod klucz”. Nowobudowany blok ma charakteryzować się mocą elektryczną brutto około 75 MWe oraz mocą członu ciepłowniczego brutto minimum 110 MWt.


 


Blok zostanie zlokalizowany na terenie EC Zofiówka i po powiązaniu z istniejącymi, bądź nowoprojektowanymi układami technologicznymi, będzie stanowił podstawowe źródło ciepła na potrzeby kopalni węgla kamiennego i odbiorców zewnętrznych.


 


Oferty w postępowaniu można składać do 1 marca. Wadium ustalono na kwotę 10 mln zł.


 


Zarząd SEJ przewiduje, że ze względu na złożoność i wielkość projektu, proces wyboru wykonawcy potrwa co najmniej kilka miesięcy. – Przewidujemy, że w połowie 2012 roku uzyskamy prawomocne pozwolenie na budowę, po czym pod koniec roku zostanie podpisana umowa z realizatorem – tłumaczy Zbigniew Opałko, dyrektor projektu. Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowalnych to marzec 2013 roku. Nowy blok fluidalny, który zostanie wkomponowany w istniejącą obecnie infrastrukturę, ma powstać do końca 2015 roku.


 


Przypomnijmy, 21 października SEJ podpisała już umowę z ILF Consulting Engineers Polska, który został doradcą technicznym spółki. Nawiązał on współpracę z Energoprojektem Katowice, który został podwykonawcą projektu. Natomiast 9 grudnia spółka podpisała umowę z Doradcą Handlowo – Prawnym (konsorcjum firm: EM&CA oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Szychowska Łódź).