DODAJ

GreenWings Offices z finalnym certyfikatem BREEAM lepszym od wstępnego

Biura / Warszawa
GreenWings Offices z finalnym
Kajtman
2015-05-26 11:15:08

Spółka GreenWings Offices uzyskała finalny certyfikat BREEAM dla biurowca zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy 17 Stycznia 48. Podmiotem certyfikującym jest Grontmij Polska. Biurowiec miał certyfikat wstępny (tzw. Interim, przyznawany na bazie projektu) ze statusem „bardzo dobry”.


 


Finalny certyfikat BREEAM na poziomie „bardzo dobrym” jest lepszy od wstępnego, zaś o uzyskaniu wyższego rankingu zdecydował kompleksowy monitoring tzw. etapu post-construction, w którym kontroluje się zarówno uzgodnione wcześniej rozwiązania projektowe, jak również sam sposób prowadzenia placu budowy.


 


W swoim komentarzu do finalnego certyfikatu BREEAM dla GreenWings Offices jego asesor certyfikujący z Grontmij Polska dr inż. Marcin Gawroński stwierdził m.in.: „Gdy porównamy inne biurowce kategorii trzygwiazdkowej wówczas na podkreślenie w przypadku GreenWings Offices zasługują takie czynniki, jak: bardzo dobrze prowadzona budowa i praktyki stosowane przez OKRE Development; bardzo dobry dostęp miejsc pracy w biurowcu do światła dziennego dzięki korzystnej bryle budynku i brakowi przesłaniania przez sąsiednie budynki; rozwiązania dla rowerzystów ‒ stojaki, szatnie z szafkami i prysznice”.