DODAJ

Co czeka Wrocławski Węzeł Wodny?

Wrocław
Co czeka Wrocławski Węzeł
tuWroclaw.com
2012-01-06 14:07:32

Udrożnienie koryt i kanałów Odry, zwiększenie przepustowości rzeki, modernizacja bulwarów czy poprawa bezpieczeństwa budowli i urządzeń hydrotechnicznych - to wszystko ma zwiększyć ochronę przeciwpowodziową Wrocławia. Właśnie rusza modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Sprawdźmy, co dokładnie będzie się działo na Odrze w ciągu najbliższych trzech lat.

Wczoraj pisaliśmy Wam, że dzięki modernizacji WWW i inwestycjom Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wrocław ma być gotowy na przejście fali powodziowej o wielkości 3100 m3/s. Całkowity koszt modernizacji węzła przekroczy 1,4 mld zł. Na co konkretnie pójdą te pieniądze?

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeprowadzi 7 zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem przepustowość koryta Odry w naszym mieście.

1. Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry.

W ramach tego zadania RZGW planuje zwiększenie przepustowości kanału powodziowego, zwiększenie przepustowości mostu Chrobrego i Jagiellońskiego i modernizację wału rozdzielczego pomiędzy kanałem powodziowym i żeglugowym

2. Udrożnienie Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zapowiada:
- zwiększenie przepustowości koryta Starej Odry
- zwiększenie przepustowości mostu drogowego Warszawskiego
- zwiększenie przepustowości mostu kolejowego Warszawskiego
- zwiększenie przepustowości mostu Trzebnickiego
- zwiększenie przepustowości mostu Osobowickiego
- zwiększenie przepustowości mostu kolejowego Poznańskiego
- rozbudowę jazu Różanka o dodatkowe przęsło
- modernizację śluzy Różanka


3. Przystosowanie Kanału Miejskiego do przepuszczania wód powodziowych

W ramach tego zadania zakładane prace to:

- bulwar wzdłuż lewego brzegu kanału
- umocnienie prawego brzegu kanału
- modernizacja bramy przeciwpowodziowej
- przystosowanie śluzy Miejskiej do przepuszczania wód powodziowych

4. Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy - RZGW zakłada zwiększenie przepustowości koryta

5. Przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych

W ramach tego zadania zbudowana zostania przepławka przy jazie Rędzin, także zbudowane zostaną nowe głowy górne z zamknięciami dostosowanymi do przepuszczania wód powodziowych i wyremontowana zostanie konstrukcja komór śluz.

6. Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej

- modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do mostów Tumskiego i Piaskowego
- modernizacja bulwarów na odcinku od mostów Tumskiego i Piaskowego do mostu Uniwersyteckiego
- modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do mostów R. Dmowskiego na Odrze Południowej i mostów Mieszczańskich na Odrze Północnej
- modernizacja bulwarów na odcinku od mostów Mieszczańskich i Dmowskiego do ujścia do Starej Odry

7. Przebudowa jazu Wrocław I - przebudowa jazu wraz z budową przepławki

Prace modernizacyjne Wrocławskiego Węzła Wodnego będą mogli zaobserwować gołym okiem wszyscy wrocławianie.

- Będziemy zbierać ogromne ilości masy ziemnej, zniknie część nabrzeży, rzeka będzie płynąć całą szerokością w międzywalu (terenie pomiędzy linią brzegową rzeki a wałem przeciwpowodziowym - przyp. red.). A np. jaz Różanka rozbudujemy o dodatkowe, trzecie przęsło. Tych zmian nie da się nie zauważyć - podkreśla Witold Sumisławski.

Umowy na wykonanie powyższych zadań zostaną zawarte w maju i październiku 2012 r., natomiast planowane zakończenie prac przewidywane jest na okres od maja do października 2014 r.
Autor: Tomek Matejuk