DODAJ

Lokum Deweloper skupuje grunty przy Góralskiej

Wrocław
Foto: ukosne.gis.um.wroc.pl
Tomasz Matejuk
2017-06-21 11:18:43
Wrocławska firma Lokum Deweloper w ostatnim czasie przeprowadziła kilka transakcji dotyczących nieruchomości przy ulicy Góralskiej.

Jak czytamy w raporcie giełdowym dewelopera, 8 czerwca jedna ze spółek Lokum Deweloper zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Góralskiej, o łącznej powierzchni 4,29 hektara.

Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czyli umowy przyrzeczonej, nastąpi w terminie do 9 grudnia 2018 roku. Cena sprzedaży została ustalona między stronami na kwotę 32,1 mln zł netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT – wyjaśnia deweloper.

Przedstawiciele firmy na razie nie zdradzają szczegółów planowanej przy ulicy Góralskiej inwestycji.

– Ze względu na to, że umowa nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Góralskiej ma obecnie charakter przedwstępny, na tym etapie nie udzielamy na razie szczegółowych informacji  tłumaczy portalowi InvestMap.pl Martyna Tymińska z Lokum Deweloper.

Nieruchomość przylega do innych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej, o łącznej powierzchni 0,83 hektara, których prawo wieczystego użytkowania spółka zależna od Lokum Deweloper nabyła 30 maja 2017 roku za cenę 6 mln zł netto, powiększoną o należny podatek VAT.