DODAJ

Powódź już nam nie zagrozi? Miliony złotych płyną na modernizację wałów

Drogi i mosty / Wrocław
Powódź już nam nie
tuWroclaw.com
2012-04-04 11:06:54
Stolica Dolnego Śląska ma być w końcu zabezpieczona przed powodzią. Prawie 282 mln zł przeznaczy Unia Europejska na pierwszy etap modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Przebudowane zostaną wały w miejscowościach położonych na wschód od Wrocławia oraz na 10 osiedlach w mieście.

Podpisana umowa zakłada szereg inwestycji, które poprawią stan techniczny obwałowań Odry. Najważniejsze wśród nich to przebudowa wałów przeciwpowodziowych w okolicach Wrocławia: Blizanowice - Trestno, Kotowice - Siedlce, Siechnice, Opatowice, Janowice, Kamieniec Wrocławski - Wojnów.

W samym Wrocławiu: przy ul. Międzyrzeckiej, na Różance, Szczepinie, Kozanowie, Maślicach oraz Praczach Odrzańskich i Janówku. Dodatkowo zmieniona zostanie trasa wałów na Rędzinie i w Lesicy, wał na osiedlu Nowy Dom będzie podwyższony, a w miejscowości Jeszkowice zostanie zbudowany od nowa. Modernizację przejdzie też wał polderowy na odcinku droga opolska - Siechnice, gm. Św. Katarzyna.


W kolejnych etapach modernizację przejdzie również kanał przerzutowy Odra-Widawa, dzięki czemu dolina Widawy zostanie przystosowana do przyjęcia zwiększonego przepływu powodziowego z Odry oraz zwiększenie przepustowości koryta rzeki.

Całkowity koszt pierwszego etapu projektu modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego wynosi 511 mln zł. Ponad połowa środków na ten cel, czyli 282 mln zł, pochodzi z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko, a pozostała część to wkład Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy.

Umowę na dofinansowanie podpisali we wtorek marszałek Rafał Jurkowlaniec, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Władysław Majka oraz dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Joanna Gustowska.


Autor: jg