DODAJ

Tak może zmienić się kwartał na Przedmieściu Oławskim. Są wyniki konkursu [WIZUALIZACJE]

Wrocław
Tak może zmienić się
Tomasz Matejuk
2017-06-30 11:24:16
Znamy już wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania kwartału pomiędzy ulicą Traugutta, Żabią Ścieżką, nabrzeżami Oławy i ulicą Szybką. Znajduje się tam m.in. dawna fabryka wódek.

Przypomnijmy, wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie spółki Wrocławska Rewitalizacja, ogłosił studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta i Szybka na Przedmieściu Oławskim.

Uczestnicy konkursu mieli zaproponować spójną kompozycję urbanistyczną dla całego obszaru, a także rozwiązania szczegółowe urbanistyczno-architektoniczne dla terenu, na którym znajduje się dawna fabryka wódek.

– Obiekt ten – wraz o otoczeniem – zakorzeniony jest w świadomości mieszkańców jako istotny element architektoniczny Przedmieścia Oławskiego, świadczący o przemysłowej historii obszaru i posiada potencjał stworzenia tu funkcji centrotwórczej o ponadlokalnym znaczeniu – tłumaczyli organizatorzy konkursu.

Celami konkursu było też zaproponowanie możliwych uzupełnień zabudowy mieszkaniowej na całym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem kwartału zabudowy XIX-wiecznej przy ulicy Traugutta, a także zaproponowanie rozwiązania przestrzeni publicznej wzdłuż bulwaru rzeki Oława. 

Znamy wyniki

Wyniki konkursu poznaliśmy w czwartek 29 czerwca. Jak informuje SARP, spłynęło 13 prac, żadna nie została odrzucona z przyczyn formalnych, w związku z czym wszystkie zostały poddane ocenie sądu konkursowego. 

Pierwszą nagrodę w wysokości 20 tys. złotych przyznano pracy autorstwa Magdaleny i Bartosza Dymnych.

Pracę doceniono za powściągliwe potraktowanie zadania konkursowego oraz uzyskanie spójnej i klarownej przestrzeni publicznej przy użyciu skromnych środków. Uwagę zwraca zachowanie równowagi miedzy przestrzenią publiczną a półpubliczną, klarowne powiązanie miasta i wody oraz zastosowanie zieleni jako równoważnego tworzywa urbanistycznego. Praca ukazuje, iż użycie niewielu elementów może kreować elegancką przestrzeń – argumentuje sąd konkursowy.

Zwycięska praca:

SARP Wrocław

SARP Wrocław

Drugą nagrodę w wysokości 12 tys. złotych zdobyła praca, którą stworzyli Joanna Janikowska, Michał Romański, Justyna Turowska i Piotr Woldan.

Pracę doceniono za zaproponowanie pierzei wewnętrznej ulicy o trafnej skali i oryginalnym charakterze, kreującej ciekawe relacje przechodniów z przestrzenią półpubliczną. Doceniono zaproponowane rozwiązania funkcjonalne adekwatne dla miejsca. Wątpliwości budzi zbyt schematyczne potraktowanie przestrzeni nabrzeża – czytamy w uzasadnieniu.

II nagroda:

SARP Wrocław

SARP Wrocław

Trzecią nagrodę w wysokości 8 tysięcy złotych przyznano pracy Marty Dąbrowskiej.

– Pracę doceniono za wskazanie możliwości uporządkowania przestrzeni przy użyciu intensywnej zabudowy. Uwagę zwraca ciekawe rozwiązanie rozbudowy Fabryki Wódek oraz ustanowienie jednolitej linii zabudowy od strony nabrzeża oraz powiązania wewnątrz kwartału z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi. Wątpliwości budzi skala zaproponowanych rozwiązań architektonicznych – tłumaczy sąd konkursowy.

III nagroda:

SARP Wrocław

SARP Wrocław

Wyróżnienie w wysokości 5 tys. złotych zdobyła praca autorstwa Anny Okoń i Laury Paluch.

Prace doceniono za potraktowanie przestrzeni w sposób oryginalny i świadczący o wrażliwym poszukiwaniu genius loci – uzasadnia jury.

Wyróżnienie:

SARP Wrocław

SARP Wrocław

Z kolei wyróżnienie honorowe zdobyła praca Aleksandry Zienkiewicz i Jana Jerzmańskiego.

– Pracę doceniono za wykreowanie wyrazistej relacji przestrzennej pomiędzy budynkiem Fabryki Wódek a rzeką – czytamy w protokole konkursowym. 

Wyróżnienie honorowe:

SARP Wrocław

SARP Wrocław


Pomysły zaproponowane w konkursie mogą zostać wykorzystane do zmian zapisów w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz będą podstawą do określenia założeń projektowych dla poszczególnych zadań realizacyjnych na tym obszarze.