DODAJ

Wrocław: Rewitalizacja nabrzeży Oławy droższa, niż zakładano. Prace mogą ruszać

Sport i rekreacja / Wrocław
Wrocław: Rewitalizacja nabrzeży Oławy
Mariusz Bartodziej
2018-08-10 07:53:14
Miasto wyda na odnowienie nadrzecznych terenów na Przedmieściu Oławskim blisko 15 mln zł. Chciało przeznaczyć na ten cel ponad 4 mln zł mniej. Firma Park-M Poland zrealizuje inwestycję w ciągu roku.

O tej inwestycji informowaliśmy już w czerwcu.

Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał 6 sierpnia umowę z Park-M Poland Sp. z o.o. jako wykonawcą zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy – od mostu Oławskiego do Rakowieckiego. Przetarg rozstrzygnął 10 lipca.

Do postępowania przystąpiło dwóch uczestników. Spółka Novum Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczytna była gotowa zrealizować inwestycję, wraz z trzyletnią pielęgnacją zieleni, za 17 mln 498 tys. zł brutto. Firma Park-M Poland ze Starego Sącza oczekiwała 14 mln 889 tys. zł, a do tego może pochwalić się większym doświadczeniem kierownika budowlanego. Zamawiający zamierzał wydać tylko 10 mln 700 tys. zł, ale zdecydował się wybrać korzystniejszą z ofert.

Wartość projektu miała wynieść około 12,5 mln zł. Ok. 5 mln zł pochodzi z funduszy europejskich, 580 tys. zł z budżetu państwa, a miasto miało dołożyć 6,9 mln zł.

Place zabaw, pomosty kajakowe i tor rolkowy

Rewitalizację przejdzie fragment lewego brzegu Oławy o długości około 1,2 km. Jest w znacznej mierze nieuporządkowany. Inwestor podzielił go na pięć odcinków. Zakres prac jest bardzo szeroki i w dużym stopniu pokrywa się na każdym z nich.

Pierwszy rozpoczyna się przy moście Oławskim, w rejonie ulicy Walońskiej, i sięga do osiedla Angel Wings. Wykonawca zajmie się m.in. wycinką i zabezpieczeniem części roślinności oraz nasadzeniem nowej, budową tarasu widokowego, ścieżek rowerowej i pieszej oraz placu wejściowego na promenadę, a także przebudową chodnika przy Walońskiej, ceglanego muru i schodów terenowych.

Drugi rozciąga się wzdłuż osiedli Angel Wings i Angel River. W jego przypadku zakres prac jest krótki. Obejmie m.in. nasadzenia drzew, odbudowę nawierzchni utwardzonych i zieleńców oraz odtworzenie nabrzeży.

Materiały inwestora


Odcinek C przebiega od Angel River do ul. Szybkiej. Zarząd Inwestycji Miejskich rozebrał w tym roku mur, ogrodzenie i budynku gospodarcze, które kolidowały z projektem rewitalizacji. Zwycięzca przetargi również będzie prowadził roboty demontażowe. Oprócz nich m.in. wybuduje ścieżki, oświetli teren, wykona krawężniki i utworzy pomost kajakowy.

Czwarty fragment obejmuje teren nabrzeża od ul. Szybkiej do Żabiej Ścieżki. W tej lokalizacji mieszkańcy mogą spodziewać się m.in. budowy miejsc postojowych i zjazdu, placów zabaw (zwykłego i wodnego), toru rolkowego i kładki pieszej. Powstaną też kolejne pomosty kajakowe, punkt widokowy, a nawet plaża.

Ostatni odcinek prowadzi od Żabiej Ścieżki do mostu Rakowieckiego, w rejonie ul. Na Niskich Łąkach. Tutaj również wykonawca zrealizuje m.in. plac zabaw i pomost kajakowy wraz z wyposażeniem, a dodatkowo zielone ekrany. Tak jak na pozostałych odcinkach, na tym firma prowadząca prace także zamontuje elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, czy psie pisuary).

Projekt przygotowała pracownia Vertigo Margareta Jarczewska.

Materiały inwestora


Miejsce rekreacji dla wszystkich wrocławian

Oława przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla i jest jego unikatowym walorem – dzięki niej w intensywnie zurbanizowanym środowisku znajdują się tereny naturalnej zieleni, jakich tak bardzo brakuje w śródmieściach wielkich miast – tłumaczą urzędnicy.

Zwracają uwagę, że jej nabrzeża mają duży potencjał, by stać się miejscem rekreacji nie tylko dla mieszkańców Przedmieście Oławskiego, ale i wszystkich wrocławian. Przedtem konieczne jest jednak uporządkowanie terenu, zachowując przyrodniczy charakter terenów. W 2015 roku zostały opracowane Masterplan dla nabrzeży Oławy oraz strategia postępowania poświęcona dawnemu kąpielisku Oławka.

Rzetelne rozpoznanie zastanej sytuacji i sformułowanie szczegółowych wytycznych ułatwiło proces projektowania. Oba przedsięwzięcia spotkały się z wyraźną aprobatą mieszkańców, a odcinek nabrzeży ujęty w Masterplanie został wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia na lata 2016-2018, spotykając się z samymi pozytywnymi głosami w czasie konsultacji – stwierdzają urzędnicy.

Wykonawcy oczekują większych kwot

Więcej, niż się spodziewano, kosztuje także inna miejska inwestycja na terenie osiedla. Przebudowa dwóch oficyn i utworzenie w nich centrów aktywności społecznej okazało się droższe o około 4 mln zł, niż zamawiający zakładał. O szczegółach pisaliśmy w czerwcu.

fot. investphoto.pl


Rewitalizacja zabytku na osiedlu

To nie koniec zmian na Przedmieściu Oławskim. Do kolejnych należy m.in. przebudowa części zabytkowego zespołu klasztornego bonifratrów na dom opieki. Znajdzie się w nim miejsce dla ponad 100 pensjonariuszy. O szczegółach pisaliśmy w lipcu.

Materiały inwestora