Wrocław: Nabrzeża Oławy wypięknieją. Jest przetarg na ich rewitalizację źródło: Materiały inwestora

Wrocław: Nabrzeża Oławy wypięknieją. Jest przetarg na ich rewitalizację

WIZUALIZACJE
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Inwestycja przewiduje między innymi budowę tarasu widokowego, ścieżek pieszych i rowerowych oraz nasadzenia roślinności. Obejmie odcinek o długości ponad kilometra.
Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił 30 maja przetarg na zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy – od mostu Oławskiego do Rakowieckiego. Zainteresowani mają czas na składanie ofert do 19 czerwca. Zwycięzca będzie miał na realizację przedsięwzięcia rok od dnia podpisania umowy. Przez kolejne trzy lata zajmie się pielęgnacją zieleni.
Wartość projektu wynosi około 12,5 mln zł. Ok. 5 mln zł pochodzi z funduszy europejskich, 580 tys. zł z budżetu państwa, a miasto ma dołożyć 6,9 mln zł.

Place zabaw, pomosty kajakowe i tor rolkowy

Rewitalizację przejdzie fragment lewego brzegu Oławy o długości około 1,2 km. Jest w znacznej mierze nieuporządkowany. Inwestor podzielił go na pięć odcinków. Zakres prac jest bardzo szeroki i w dużym stopniu pokrywa się na każdym z nich.
Pierwszy rozpoczyna się przy moście Oławskim, w rejonie ulicy Walońskiej, i sięga do osiedla Angel Wings. Wykonawca zajmie się m.in. wycinką i zabezpieczeniem części roślinności oraz nasadzeniem nowej, budową tarasu widokowego, ścieżek rowerowej i pieszej oraz placu wejściowego na promenadę, a także przebudową chodnika przy Walońskiej, ceglanego muru i schodów terenowych.
Drugi rozciąga się wzdłuż osiedli Angel Wings i Angel River. W jego przypadku zakres prac jest krótki. Obejmie m.in. nasadzenia drzew, odbudowę nawierzchni utwardzonych i zieleńców oraz odtworzenie nabrzeży.
Materiały inwestora
Odcinek C przebiega od Angel River do ul. Szybkiej. Zarząd Inwestycji Miejskich rozebrał w tym roku mur, ogrodzenie i budynku gospodarcze, które kolidowały z projektem rewitalizacji. Zwycięzca przetargi również będzie prowadził roboty demontażowe. Oprócz nich m.in. wybuduje ścieżki, oświetli teren, wykona krawężniki i utworzy pomost kajakowy.
REKLAMA
Czwarty fragment obejmuje teren nabrzeża od ul. Szybkiej do Żabiej Ścieżki. W tej lokalizacji mieszkańcy mogą spodziewać się m.in. budowy miejsc postojowych i zjazdu, placów zabaw (zwykłego i wodnego), toru rolkowego i kładki pieszej. Powstaną też kolejne pomosty kajakowe, punkt widokowy, a nawet plaża.
Ostatni odcinek prowadzi od Żabiej Ścieżki do mostu Rakowieckiego, w rejonie ul. Na Niskich Łąkach. Tutaj również wykonawca zrealizuje m.in. plac zabaw i pomost kajakowy wraz z wyposażeniem, a dodatkowo zielone ekrany. Tak jak na pozostałych odcinkach, na tym firma prowadząca prace także zamontuje elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, czy psie pisuary).
Projekt przygotowała pracownia Vertigo Margareta Jarczewska.
Materiały inwestora
Miejsce rekreacji dla wszystkich wrocławian

Oława przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla i jest jego unikatowym walorem – dzięki niej w intensywnie zurbanizowanym środowisku znajdują się tereny naturalnej zieleni, jakich tak bardzo brakuje w śródmieściach wielkich miast – tłumaczą urzędnicy.

Zwracają uwagę, że jej nabrzeża mają duży potencjał, by stać się miejscem rekreacji nie tylko dla mieszkańców Przedmieście Oławskiego, ale i wszystkich wrocławian. Przedtem konieczne jest jednak uporządkowanie terenu, zachowując przyrodniczy charakter terenów. W 2015 roku zostały opracowane Masterplan dla nabrzeży Oławy oraz strategia postępowania poświęcona dawnemu kąpielisku Oławka.

Rzetelne rozpoznanie zastanej sytuacji i sformułowanie szczegółowych wytycznych ułatwiło proces projektowania. Oba przedsięwzięcia spotkały się z wyraźną aprobatą mieszkańców, a odcinek nabrzeży ujęty w Masterplanie został wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia na lata 2016-2018, spotykając się z samymi pozytywnymi głosami w czasie konsultacji – stwierdzają urzędnicy.

Zmiany na osiedlu także w zabudowie

Przedmieście Oławskie zmienia się także, jeśli chodzi o zabudowę. Trakcja PRKiI S.A. zamierza wybudować budynek wielorodzinny przy ulicy Kniaziewicza, o czym informowaliśmy w ubiegłym miesiącu. 30 maja otrzymała pozwolenie na prowadzenie prac.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA