DODAJ

Vantage Development nabył nieruchomość na Klecinie. Planuje zakup jeszcze na dwóch innych osiedlach

Wrocław
Vantage Development nabył nieruchomość
Mariusz Bartodziej
2017-12-15 09:54:17
Wrocławski deweloper skupuje działki w różnych częściach miasta. Za tereny zlokalizowane przy ulicach Buforowej i Stabłowickiej ma zapłacić około 30 mln zł. Kolejne 3,8 mln zł wydał na nieruchomość przy Kobierzyckiej.

Firma otrzymała 7 grudnia informacje o rozstrzygnięciu prywatnego przetargu na zakup nieruchomości przy Kobierzyckiej. VD Sp. z o.o. Mieszkania XXI Sp. k., zależna od dewelopera, złożyła najkorzystniejszą ofertę – 3,8 mln zł.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w terminie 45 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu – informuje Vantage Development S.A.

W nowej inwestycji będzie dostępnych około dziewięćdziesiąt mieszkań.

UM Wrocławia


Vantage Development wkracza na Jagodno


VD Sp. z o.o. Mieszkania XX Sp. k., zależna od dewelopera, zawarła 27 listopada z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę kupna zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Buforowej. Koszt transakcji ma wynieść 14 mln zł.

Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – czytamy w raporcie giełdowym.

Do podpisania porozumienia dojdzie najpóźniej 30 września 2018 roku. Na zakupionym obszarze deweloper będzie mógł wybudować około trzysta mieszkań.

Do zawarcia z osobami fizycznymi przedwstępnej warunkowej umowy na zakup terenu przy tej samej ulicy doszło 6 listopada. Deweloper ma zapłacić 7,05 mln zł za działkę o powierzchni 7758 mkw.

Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – informuje deweloper.

Na terenie działki ma powstać osiedle składające się z około 150 mieszkań. Inwestor zawrze umowę sprzedaży pomiędzy 2 a 31 stycznia 2019 roku.

UM Wrocławia


Na Stabłowicach też chce budować

Vantage Development S.A. planuje zakup nieruchomości nie tylko na południu Wrocławia, ale i na zachodzie, o czym pisaliśmy w lipcu.

Spółka należąca do dewelopera zawarła z osobami fizycznymi 18 lipca przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Stabłowickiej.

Łączna powierzchnia zabudowanych nieruchomości gruntowych to około 2,3 hektara, a deweloper zapłaci za nie 8,75 mln zł netto.

Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających zastrzeżonych na rzecz kupującego, polegających między innymi na niewykonaniu przez Gminę Wrocław prawa pierwokupu w stosunku do którejkolwiek z nieruchomości, rozwiązaniu umów najmu oraz uzyskaniu innych decyzji i oświadczeń – informuje inwestor. 

Przyrzeczona umowa sprzedaży ma zostać zawarta do 20 grudnia 2017 roku.

Nieruchomości zostaną przeznaczone na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwolą na budowę około 300 lokali mieszkalnych – zapowiada Vantage Development S.A.

UM Wrocławia