[Wrocław] Wrocławski deweloper chce kupić kolejną działkę przy Buforowejźródło: UM Wrocławia

[Wrocław] Wrocławski deweloper chce kupić kolejną działkę przy Buforowej

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Vantage Development S.A. planuje rozszerzyć swoją działalność na południu miasta. Na terenie zlokalizowanym przy ul. Buforowej może powstać około trzysta mieszkań.
VD Sp. z o.o. Mieszkania XX Sp. k., zależna od dewelopera, zawarła 27 listopada z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę kupna zabudowanej nieruchomości w południowej części miasta. Koszt transakcji ma wynieść 14 mln zł.
Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – informuje Vantage Development S.A.
Do podpisania porozumienia dojdzie najpóźniej 30 września 2018 roku. Na zakupionym obszarze deweloper będzie mógł wybudować około trzysta mieszkań.

Buforowa po raz drugi

Spółka zależna od dewelopera zawarła 6 listopada z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę na zakup nieruchomości przy ul. Buforowej, o powierzchni 7758 mkw. Wartość transakcji to 7,05 mln zł.
Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – czytamy w raporcie giełdowym.
Na terenie działki ma powstać osiedle składające się z około 150 mieszkań. Inwestor zawrze umowę sprzedaży pomiędzy 2 a 31 stycznia 2019 roku.

Wrocławski deweloper skupuje grunty pod inwestycje

Vantage Development S.A. planuje zakup nieruchomości nie tylko na południu Wrocławia, ale i na zachodzie, o czym pisaliśmy w lipcu.
Spółka należąca do dewelopera zawarła z osobami fizycznymi 18 lipca przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Stabłowickiej.
Łączna powierzchnia zabudowanych nieruchomości gruntowych to około 2,3 hektara, a deweloper zapłaci za nie 8,75 mln zł netto.
Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających zastrzeżonych na rzecz kupującego, polegających między innymi na niewykonaniu przez Gminę Wrocław prawa pierwokupu w stosunku do którejkolwiek z nieruchomości, rozwiązaniu umów najmu oraz uzyskaniu innych decyzji i oświadczeń – informuje deweloper. 
Przyrzeczona umowa sprzedaży ma zostać zawarta do 20 grudnia 2017 roku.
Nieruchomości zostaną przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwolą na budowę około 300 lokali mieszkalnych – zapowiada Vantage Development S.A.
Konkurencja też się zbroi
Inny wrocławski deweloper, Archicom, także prowadzi ekspansję nowych terenów. W tym roku kupił nieruchomości pod 1510 mieszkań.
Jedna ze spółek Archicomu zawarła 21 września przedwstępną umowę na zakup działki zlokalizowanej na Krzykach. Inwestor nie podaje jak na razie jej dokładnej lokalizacji.
Za nieruchomość o powierzchni ok. 4,9 ha zamierza zapłacić 47 mln 530 tys. zł netto. Plan miejscowy przewiduje na niej m.in. zabudowę wielorodzinną. Może tam powstać ok. 740 mieszkań
Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości planowane jest do 31 stycznia 2019 r. Zakup nieruchomości sfinansowany zostanie z wpływów z emisji akcji przeprowadzonej przez emitenta we wrześniu 2017 r. oraz ze środków własnych. O zawarciu umowy przenoszącej własność i jej warunkach emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym – czytamy w opublikowanym komunikacie.
Archicom chce rozpocząć wprowadzanie nowej inwestycji do swojej oferty sprzedażowej w IV kwartale 2018 roku, a budowa ma zakończyć się cztery lata później.

Prawie 800 mieszkań na Oporowie?

Jak informowaliśmy na początku października, Archicom wybuduje kolejne ponad 700 mieszkań prawdopodobnie na Oporowie.
Jedna ze spółek wrocławskiego dewelopera zawarła 7 września umowę na zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,5316 ha, której wartość wyniosła 33 mln 825 tys. zł brutto. Początkowo jako lokalizacja zostały wskazane Krzyki, jednak w skorygowanym raporcie wpisano dzielnicę Fabryczna. W jej obrębie, na Oporowie, u zbiegu ulic Awicenny i Jordanowskiej, znajduje się niezabudowana nieruchomość o powierzchni dokładnie 5,5316 ha, będąca własnością osób fizycznych. To działka nr 2/9.
UM Wrocławia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam m.in. zabudowę wielorodzinną, zgodnie z zamierzeniem Archicomu. Może tam powstać około 770 lokali w budynkach o maksymalnie trzech kondygnacjach nadziemnych, do 18 m wysokości. Czwartą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w poddaszu, pod stromym dachem.
Tuż przy tym terenie, od strony północnej, powstaje w ramach nasadzeń kompensacyjnych nowy park. W MPZP jest ujęty jako Klin Oporowski.
Pierwsze etapy tej inwestycji mają pojawić się w ofercie Archicomu w I kwartale 2019 roku. Zakończenie prac budowlanych deweloper przewiduje na III kwartał 2023 roku.
UM Wrocławia

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA