Czeska firma z branży recyklingu Plastigram zainwestuje 35 mln zł w województwie podlaskimrawpixel.com / pl.freepik.com

Czeska firma z branży recyklingu Plastigram zainwestuje 35 mln zł w województwie podlaskim

Orzech
Orzech
REKLAMA

Kolejna zagraniczna inwestycja w województwie podlaskim. Czeska firma Plastigram działająca w branży recyklingu wybuduje w miejscowości Szczuczyn, w powiecie grajewskim zakład przetwarzania tzw. PolyAl po zużytych kartonach po napojach. Inwestor otrzyma od rządu polskiego pomoc publiczną w postaci dotacji, na realizację swojego przedsięwzięcia.

27 listopada 2023 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Plastigram Polska Sp. z o.o., (polska spółka należąca do czeskiej firmy Plastigram Industries a.s.) inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwarzania tzw. PolyAl po zużytych kartonach po napojach w Szczuczynie, woj. podlaskie.

Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2023 – 2026 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, w maksymalnej kwocie 3 000 000,00 zł . Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

1) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 1 028 5 71,43 zł;

REKLAMA

2) w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 857 142,86 zł;

3) w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 42 857,14 zł;

4) w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 1 071 428,57 zł.

Zgodnie z zawartą umową inwestor jest zobowiązany do utworzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 20 nowych miejsc pracy, w tym 1 dla osoby z wyższym wykształceniem oraz poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 35 000 000,00 zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA