Duży teren inwestycyjny w Kobierzycach pod Wrocławiem po raz kolejny wystawiony na sprzedażPixabay, / zdjęcie ilustracyjne

Duży teren inwestycyjny w Kobierzycach pod Wrocławiem po raz kolejny wystawiony na sprzedaż

Orzech
Orzech
REKLAMA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu po raz kolejny spróbuje sprzedać dużą nieruchomość przeznaczoną pod inwestycje, znajdującą się w jednej z najbogatszych i przyciągających najwięcej inwestorów i inwestycji gminie w Polsce – Kobierzyce.

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kobierzycach, (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). Nieruchomość składa się z dwóch działek (nr 595/3 i 596), o łącznej powierzchni 62,1326 ha.

Obszar przeznaczony jest na usługi, mieszkania i zieleń urządzoną. Cena wywoławcza wynosi 98 mln zł netto. Będzie to już trzecia próba sprzedaży tej nieruchomości. W poprzednim przetargu nieruchomość wyceniana była przez Uniwersytet Przyrodniczy na 126 mln zł.

Położenie nieruchomości :

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w środkowej części gminy Kobierzyce, która jest obecnie miejscem szczególnie interesującym dla potencjalnych inwestorów. Jej szybki rozwój wynika m.in. z jej szczególnej lokalizacji oraz sąsiedztwa miasta Wrocławia.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części wsi Kobierzyce w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, w odległości około 7 km od autostrady A4, "Węzła Bielańskiego"' i granic miasta Wrocławia.

Od północy nieruchomość graniczy z terenami zabudowanymi, jej wschodnią granicę wyznacza droga krajowa nr 8, zachodnią linia kolejowa nr 285, natomiast południowa granica jest niewidoczna w terenie.

Opis nieruchomości:

W skład nieruchomości wchodzą dwie sąsiadujące ze sobą działki tworzące rozległy kompleks terenu o w miarę regularnym kształcie położonym na północ od zabudowań wsi Kobierzyce. Bezpośredni dostęp do kompleksu zapewniają: od wschodu – DK nr 8, od północy drogi gruntowe, od południowego zachodu droga gruntowa odchodząca na północ od ul. Sportowej.

REKLAMA

Przeważająca część działki stanowi teren użytkowany rolniczo. W jej południowozachodniej części znajduje się obszar zalesiony zlokalizowany w niewielkiej niecce. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty użytkowane rolniczo, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz hale magazynowo-produkcyjne.

Infrastruktura techniczna:

W północnej części działki nr 595/3 znajduje się istniejąca i projektowana sieć elektryczna oraz istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej. Pozostałe media (sieć wodociągowa, gazowa oraz planowana kanalizacja sanitarna) przebiegają w sąsiedztwie zabudowań, tj. w ul. Malinowej i przy skrzyżowaniu ul. Brzozowej z ul. Miodową, w odległości kilkudziesięciu metrów od granic działki. Działka 596 nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia technicznego, media znajdują się z dala od granic działki. W rejonie przedmiotowej nieruchomości planowana jest trasa ekspresowa S8 w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości".

Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 000 000 zł.

Wysokość wadium wynosi 5% ceny wywoławczej, tj. 4 900 000 zł.

Warunki aukcji:

Aukcja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - gmach główny ul. Norwida 25 sala nr 108 na I piętrze w dniu 15.02.2023 r., o godz. 10:00.

Pixabay, / zdjęcie ilustracyjne

Komentarze (1)

Napisz komentarz
Piotr(gość)
Uniwersytet przyrodniczy, który powinien z natury instnienua dbać i promować przyrodę, po raz kolejny sprzedaje grunt wysokiej klasy żeby zabudować tam magazyny . Wspaniałe . Plany zagospodarowania i ochrona gruntów to kpina . Tymczasem grunty piaszczyste na północy miasta stoją ugorami .
REKLAMA