GDDKiA rozpoczyna procedurę przetargową dla obwodnicy podkrakowskiego ZabierzowaGDDKiA

GDDKiA rozpoczyna procedurę przetargową dla obwodnicy podkrakowskiego Zabierzowa

Orzech
Orzech
REKLAMA

Po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała ogłoszenie o postępowaniu na kontynuację projektowania i budowy obwodnicy Zabierzowa, w ciągu DK79.

Obwodnica o długości 10,3 km po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiej miejscowości.

Zadania dla wykonawcy

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej dla drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą. Musi też uzyskać wymagane przepisami prawa opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne decyzje administracyjne. Po ich uzyskaniu zadaniem wykonawcy będzie wybudowanie tej drogi, a następnie opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Wszystkie prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy, przy czym do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca.

REKLAMA

Nie tylko droga główna

Obwodnica Zabierzowa nie tylko ominie tereny zabudowane. Jednocześnie obsłuży tereny przyległe dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną również obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo.

Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym: energetyka, telekomunikacja i sieci wod-kan-gaz. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

Oczekiwana zmiana

Zabierzów i okoliczne miejscowości położone w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie z powodu bliskości Krakowa i walorów przyrodniczych są chętnie zamieszkiwane i odwiedzane w celach rekreacyjnych.

Droga krajowa nr 79 prowadzi też ruch pomiędzy Krakowem a zachodnią częścią woj. małopolskiego i dalej woj. śląskim. Według pomiarów przeprowadzonych w latach 2020/2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, przez Zabierzów przejeżdża średnio 21,4 tys. pojazdów na dobę. Z powodu dużego ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Wkrótce ta droga powstanie i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA