Globalny koncern Jacobs Douwe Egberts za ponad 610 mln zł wybuduje fabrykę kawy na Dolnym ŚląskuFot. Mariusz Witkowski

Globalny koncern Jacobs Douwe Egberts za ponad 610 mln zł wybuduje fabrykę kawy na Dolnym Śląsku

REKLAMA

Trwa znakomita passa inwestycyjna Polski i Dolnego Śląska. Na nową, wielką inwestycję w naszym kraju zdecydował się jeden z największych i najbardziej znanych producentów kawy – Jacobs Douwe Egberts. Dostanie na nią grant od polskiego rządu. Poznaliśmy też harmonogram inwestycji, która będzie znacznie większa, niż pierwotnie informowano.

Ta znana globalna firma zdecydowała się zainwestować w Jaworze, w województwie dolnośląskim. Spółka Jacobs Douwe Egberts OPS PL zakupiła 19,5 ha działkę w podstrefie Jawor, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" (WSSE). Wybuduje na niej fabrykę kawy.

Pierwotne, oficjalne deklaracje inwestora w grudniu 2022 r. mówiły o inwestycji w wysokości 280 milionów złotych. Teraz, już wiadomo, że inwestycja będzie znacznie droższa, a jej koszt przekroczy kwotę 600 mln zł!

11 października 2023 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Jacobs Douwe Egberts OPS PL Sp. z o.o., Inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji kawy w Jaworze woj. dolnośląskie.

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Technologii ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, udzieli inwestorowi w latach 2026 – 2030 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 73 220 783,28 zł.

Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

1) w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 8 693 395,08 zł,

2) w roku 2027 w kwocie nie wyższej niż 28 585 061,88 zł,

3) w roku 2028 w kwocie nie wyższej niż 23 870 000,16 zł,

4) w roku 2029 w kwocie nie wyższej niż 7 357 264,44 zł,

5) w roku 2030 w kwocie nie wyższej niż 4 715 061,72 zł.

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się rozpocząć realizację Inwestycji od dnia 1 stycznia 2026 r., tj. rozpocząć tworzenie określonych Umową miejsc pracy i ponoszenie określonych Umową kosztów Inwestycji oraz zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2028 i ponieść określone Umową koszty Inwestycji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 r., oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, tj. od dnia 31 grudnia 2030 r., zwany „okresem utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.

2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się między innymi do:

REKLAMA

- utworzenia w związku z Inwestycją w Jaworze, woj. dolnośląskie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2028 r., co najmniej 51 nowych miejsc pracy, w tym 12 dla osób z wyższym wykształceniem,

- poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 r., kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 610 173 194,00 zł,

- nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, polegającej na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zlecaniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażenia szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie realizacji lub utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. 10 983 117,49 zł.

Fot. Mariusz Witkowski

Nowa fabryka kawy w Jaworze na Dolnym Śląsku ma być jednym z najnowocześniejszych zakładów tej branży na świecie i będzie bardzo zautomatyzowana, dlatego też deklarowane jest zatrudnienie w niej (pomimo wielkości planowanej fabryki), co najmniej 51 osób.

Jacobs Douwe Egberts OPS PL, która nabyła działkę w Jaworze, może zajmować się przetwórstwem herbaty i kawy, a także produkcją kakao, czekolady, sucharów, herbatników i pieczywa, a także przetwórstwem mleka, wyrobem serów, produkcją soków i przypraw.

Jacobs Douwe Egberts posiada już w Polsce jedną fabrykę – Palarnię Kawy w Sułaszewie, w województwie wielkopolskim. Produkowane są tam kawy pod markami L’OR oraz Prima.

Na razie inwestor nie podaje oficjalnie informacji jakie kawy (i ewentualnie inne wyroby) będzie produkował w nowej fabryce w Jaworze.

Jacobs Douwe Egberts, to kolejna znana, globalna firma, która zdecydowała się zainwestować w Jaworze. Przypomnijmy, kilkanaście dni temu o swojej nowej, wielkiej inwestycji w tym dolnośląskim mieście poinformował Mercedes-Benz, który planuje budowę fabryki elektrycznych samochodów dostawczych, w którą zamierza zainwestować około 6,1 miliarda złotych. Powstać ma 2500 bezpośrednich nowych miejsc pracy. Kolejne powstaną w tzw. "otoczeniu biznesowym" tej wielkiej inwestycji. Wcześniej, ten sam światowy inwestor wybudował w Jaworze fabrykę silników i baterii do aut elektrycznych, w które zainwestował łącznie około 600 milionów euro.

Fot. Mariusz Witkowski

O inwestorze:

Jacobs Douwe Egberts to holenderska firma produkująca kawę i herbatę. Została założona w roku 1753 w mieście Joure w Holandii przez Egberta Douwesa i jego żonę – Akke Thysses. W swoim małym sklepiku De Witte Os ("Biały Wół") sprzedawali kawę, tytoń i herbatę w Holandii. Początkowo Egbert Douwes zaopatrywał jedynie mieszkańców wioski. Około roku 1780, syn Egberta, Douwe Egberts, rozwinął sklep w jedno z największych przedsiębiorstw żywnościowych w Holandii.

Od 1978 roku Douwe Egberts związane jest z amerykańską Sara Lee Corporation, firma jest dziś jednym z trzech największych światowych przedsiębiorstw zajmujących się paleniem kawy.

Komentarze (4)

Napisz komentarz
Tomek(gość)
To przekręt roku tyle pieniędzy na utworzenie 51 miejsc pracy? To jawna machlojka.
toman(gość)
dotacja 73ml, a mogli by ludziom dac i wyszłoby po 500 000 zł na każdego zatrudnionego
tynkarz akrobata(gość)
@
murarz malarz akrobta
(gość)
bardzo ładny płot postawili na działce :)
taki ładny amerykański :D
murarz malarz akrobta(gość)
bardzo ładny płot postawili na działce :)
REKLAMA