Grupa Wellpool realizuje plany

Grupa Wellpool realizuje plany

graviteo
REKLAMA

W roku 2011 branża biznesowa musiała mierzyć się z wieloma przeciwnościami. Budownictwo niewątpliwie należy do tych dziedzin, które szczególnie narażone były na skutki tzw. drugiej fali kryzysu gospodarczego.

Umiejętność dostosowania się do nowych warunków stała się jednym z podstawowych czynników, pozwalających utrzymać się na powierzchni. Marce Wellpool po raz kolejny udało się udowodnić, że nawet w czasach kryzysu zdolność podejmowania właściwych decyzji i zaufanie klientów pozwalają przetrwać wstrząsy. Choć więc spadła ilość zamówień tak ze strony instytucji państwowych, jak i prywatnych, firma potrafiła zachować ekonomiczną stabilność. Względna dynamika nieco straciła na przyspieszeniu, udało się jednak wypełnić ogólną politykę rozwojową przedsiębiorstwa. ,,Rynkowe tendencje sprawiły, że nie całkowicie realizowaliśmy nasze plany, ale mimo odczuwalnego spadku przychodów i wyniku finansowego, nie ma podstaw do narzekania - firma kontynuuje swoje długoterminowe założenia", mówi Adam Horemski, Dyrektor Finansowy spółki. Satysfakcję musi dawać fakt, że nawet w trudnych czasach odpowiednio przygotowane przedsiębiorstwa mogą mierzyć się ze skutkami kryzysu.


W trakcie upływającego roku zrealizowana kilka sporych zamówień publicznych. Ciekawymi inwestycjami były systemy fontannowe. Kompleks trzech fontann stworzono w Andrychowie, jedną zbudowano w Chełmku, Grupa Wellpool uruchomiła także kompleks basenów zewnętrznych Start w Bielsku-Białej oraz baseny Zdzieszowicach, Brzozowie i Kłodzku. Jak co roku, ważnymi klientami okazały się hotele. Ze względu na ograniczenie dofinansowań unijnych, ilość inwestycji nieco spadła, ale  zrealizowane projekty - m. in. Spa&Wellness i basen w hotelu Stok w Wiśle oraz projekt Termy w Uniejowie - pozwoliły ugruntować pozycję marki Wellpool na rynku. Okazuje się zresztą, że Spa&Wellness budzi dziś największe zainteresowanie klientów. Liczne innowacje, wprowadzone przez spółkę, pozwalają skutecznie rywalizować również w tej dziedzinie. Oczywiście, ważnym sektorem był sektor prywatny. Przygotowano kilkanaście sporych inwestycji, które umożliwiły ugruntowanie pozycji firmy jako wykonawcy systemów hydrotechnicznych.

REKLAMA


W roku 2012 Zarząd zapowiada kontynuację tych działań. Nacisk położony będzie przede wszystkim zwiększanie jakości usług - czemu ma służyć szereg wprowadzonych rozwiązań technologicznych, takich jak podciśnieniowe filtry wielowarstwowe Captura(R) oraz biologiczne systemy uzdatniania wody Biowaba. Równie istotne jest jednak zapewnienie firmie równowagi i stabilizacji, które mają stać się gwarantem rozwoju - ale także sposobem na amortyzację skutków kryzysu. ,,Stałe ulepszanie i poszerzanie naszej oferty oraz wychodzenie naprzeciw nowoczesnym trendom i zmieniającym się potrzebom klienta jest gwarancją dotarcia do większego grona inwestorów", twierdzi Adam Horemski. Właśnie więc wzrost jakości usług jest głównym celem, zakładanym przez spółkę Wellpool na nadchodzący rok. Przecież nawet w epoce kryzysu najważniejszy jest klient, i dopiero na jego zadowoleniu można budować ekonomiczne albo marketingowe kalkulacje.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA