Wrocław: ErGo City – co powstanie na Gądowie Małym? Mogą biura i hotele, ale nie mieszkania źródło: materiały inwestora

Wrocław: ErGo City – co powstanie na Gądowie Małym? Mogą biura i hotele, ale nie mieszkania

WIZUALIZACJE
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
W opisie koncepcji inwestycji przy ulicy Lotniczej pojawiają się mieszkania. Tymczasem plan miejscowy przeznacza kilkunastohektarowy teren pod aktywność gospodarczą, a miasto podkreśla, że zmiana funkcji byłaby niezgodna ze studium. Firma PFI Future zapłaciła za działki ponad 50 milionów. Tłumaczy, że zakres projektu jest szerszy i planuje na początek biura i hotel. To spółka z grupy, z którą powiązany jest też dawny Inter-System, odpowiedzialny m.in. za budowę Afrykarium i Narodowego Forum Muzyki.
Biuro AP Szczepaniak Sp. z o.o. Sp. k. realizuje dla PFI Future S.A. projekt ErGo City, który był prezentowany na targach nieruchomości w Cannes. Inwestycja ma powstać przy ul. Lotniczej 100. Teren o powierzchni około 13,4 ha jeszcze w ubiegłym roku należał do Trakcji PRKiI S.A. Jak informowaliśmy w styczniu, prawo do jego użytkowania wieczystego odkupiła spółka powiązana z Przedsiębiorstwem Finansowo-Inwestycyjnym Global (PFI Global). Zapłaciła 53 mln zł brutto. To jedna z większych transakcji na wrocławskim rynku w ostatnich latach. Podobna pod względem ceny jest ta sfinalizowana przez Archicom S.A. na początku roku. Kupił grunt w dzielnicy Krzyki o pow. około 4,9 ha (pod budowę ok. 740 mieszkań) za 47 mln 530 tys. zł netto.
ErGo City […] oferuje nowatorskie podejście do mieszkalnictwa. Założenia projektu opierają się na zrównoważonym rozwoju i ekonomii współdzielenia – tłumaczą architekci. – Znajdą się tu akweny, ogólnodostępne zielone tarasy oraz obszerne skwery. Mieszkania zapewnią optymalny dostęp do światła słonecznego – dzięki ich kaskadowemu usadowieniu czy zastosowanym portfenetrom.
FB
materiały inwestora

Mieszkania nie, ewentualnie lokale inwestycyjne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w 2008 roku, nie dopuszcza jednak w tej lokalizacji zabudowy mieszkalnej. Przeznacza teren od PFI Future pod aktywność gospodarczą (dodatkowo drogi i zieleń). Za tym pojęciem kryją się m.in. obiekty handlowe, gastronomiczne, konferencyjne, rozrywkowe, artystyczne, naukowe i badawcze, produkcyjne oraz magazynowe, a także biura i hotele.
Należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne turystycznego zakwaterowania, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody,  schroniska turystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu – czytamy w planie miejscowym.
Deweloperzy realizują czasem jako obiekty hotelowe budynki z lokalami inwestycyjnymi na wynajem o niewielkich powierzchniach. Tak jest m.in. w przypadku Krakowskiej 37 na Przedmieściu Oławskim od Atal S.A. i Lokum Smart City na Muchoborze Wielkim od Lokum Deweloper S.A.
materiały inwestora

Potencjalna zmiana planu niezgodna z zapisami studium

REKLAMA
Jak dotąd nikt nie wystąpił o zmianę MPZP, a zrobienie tego i tak nie przyniesie oczekiwanego skutku. Uchwalone w ubiegłym roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje tym rejonie zabudowy mieszkaniowej.
Każdy plan miejscowy musi być zgodny ze studium, w związku z tym wniosek dotyczący  innej funkcji niż aktywność gospodarcza byłby niezgodny z zapisami studium – wyjaśnia nam Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu.
Sebastian Lorenc, wiceprezydent miasta, dodaje – Po to uchwalamy plany miejscowe, by były respektowane. Nawet jeśli pojawi się wniosek w trybie specustawy, to w efekcie przyjętego niedawno stanowiska Rady Miejskiej Wrocławia mogę się domyślać, że nie przejdzie.
materiały inwestora

Na razie biura i hotel

Zwróciliśmy się do PFI Future z pytaniem, w jaki sposób jego inwestycja ma wpisywać się w obowiązujący plan miejscowy oraz ewentualnie w jaki sposób zamierza dążyć do realizacji zabudowy mieszkaniowej.
Koncepcja ErGo City jest filozofią opracowaną przez spółkę PFI Future. Ma na celu rozwiązanie problemów miast – związanych z niekontrolowaną rewitalizacją terenów poprzemysłowych. ErGo City skupia się w szczególności na kompleksowych rozwiązaniach w sposób zrównoważony i jako taki stanowi całą filozofie przyszłych trendów w architekturze – mówi Anna Guzik z PFI Future. – Teren przy ulicy Lotniczej we Wrocławiu stanowi jeden z wielu przykładów możliwości zaimplementowania filozofii ErGo City. W obecnej chwili planowany jest etap do powierzchni biurowych oraz hotel.
materiały inwestora

Grupa odpowiedzialna za Afrykarium

Wrocławska grupa kapitałowa PFI Global funkcjonuje od 25 lat. Na jej czele stoi Marek Nowara, związany wcześniej z Inter-Systemem. Firma podaje jako swoje inwestycje m.in. Afrykarium, Narodowe Forum Muzyki i przebudowę Stadionu Olimpijskiego. Grupa jest powiązana m.in. z Przedsiębiorstwem Budowlanym PBI S.A. To dawny Inter-System.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA